Ministr zdravonictví Leoš Heger k výročí okupace 2012


Vaše zpráva ze dne: 19.8.2012 14:34:36 v souboru obsahu zprávy: Stížnost proti rozhodnutí/usnesení MZDR 27902/2012-2/OPL zde dne 16.8.2012
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: MZDRX00HQHUS
Datum zaevidování: 20.8.2012 07:07:54
Hájková Marcela
elektronická podatelna ministerstva
 
Ministr zdravotnictví Leoš Heger, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Věc: Stížnost proti správnímu úkonu MZ ČR pod č.j MZDR 27902/2012-2/OPL zde dne 16.8.2012 a dva další úkony v závěru odůvodnění

Odůvodnění: Po schůzce členů a korespondentů Open Royal Academy dne 26. července 2012 s panem ministrem Leošem Hegerem v pracovně ministra zdravotnictví na ministerstvu zdravotnictví v Praze zástupci Open Royal Academy dodrželi slovo dané panu ministrovi a podali promptně Leoši Hegerovi žádané právní nástroje k okamžitému zastavení zabíjení, mrzačeni, zneuctívání a systémové kriminalizace nevinných občanů pěstujících a zpracovávajících Cannabis sativa, na kterých se zástupci Open Royal Academy s panem ministrem Leošem Hegerem 26. července 2012 dohodli. Navržený termín realizace a svolání Rady vlády pro drogovou politiku ČR byl stanoven do výročí okupace 21.srpna 2012.
Uvádíme právní řešení celé agendy zaslané panu ministrovi 1. srpna 2012: http://konopijelek.blogspot.
cz/2012/08/ministru-
zdravotnictvi-leosi-hegerovi.html  

K výročí okupace 21.srpna podali již v roce 2000 různí členové a korespondenti mezinárodního společenství Open Royal Academy na MZ ČR žádosti o vydání technických předpisů (formulářů etc) k pěstování léčivých odrůd Cannabis sativa nejen typových odrůd Friedrich Nietzsche. Uveďme například společnou opakovanou žádost Dušana a Radomíry Dvořákových z Olomouce jako zakládající členy institucionalizované právní garance mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“, odborné společnosti Konopí je lék,o.s. (2008), nyní jako fyzické osoby podávající žádost dne 25. července 2012 , která je v odkazovaném linku oscanovaná včetně čísla jednacího přiděleného podatelnou ministerstva zdravotnictví: http://
konopijelek.blogspot.cz/2012/
07/zadost-o-povoleni-pestovani-cannabis-s.html
Na tyto žádosti podané fyzickými osobami od července 2012 MZ ČR dosud nereagovalo.

Open Royal Academy podalo žádost 30. července 2012.
Dne 16. srpna 2012 MZ ČR v rozporu se směrnicí 98/34 ES rozhodlo MZ ČR pod č.j. MZDR 27902/2012-2/OPL nevydat Open Royal Academy formuláře (technické předpisy) k pěstování léčivých odrůd Cannabis sativa odrůd Friedrich Nietzsche, a to ani na ploše do, ani na ploše nad 100m2 pěstitelské plochy na subjekt realizující osev a působí tak občanům, kteří jsou členy vědeckovýzkumného programu „Konopí je lék“ a korespondenty Open Royal Academy nemalé ohrožení na jejich nezadatelných mezinárodně garantovaných právech, cti, důstojnosti atd a zamezuje realizovat vědecký výzkum a jeho produkty obchodovat, jak garantuje § 5, ods.5. zákona o návykových látkách.

Jak jsme MZ ČR opakovaně sdělili a panu ministrovi Leoši Hegerovi 26. července 2012 osobně podrobně vysvětlili zástupci Open Royal Academy, dne 12. července 2012 vydal evropský Soudní dvůr rozsudek ve věci C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), ve kterém zrušil monopol registrovaných odrůd a rozhodl o povolení občanům EU sázet a pěstovat i neregistrované a původní odrůdy. Pěstovat neregistrované odrůdy ostatně povoloval zákon o NL novelizací po vstupu do EU již od května 2004, ale pouze na ploše do 100 m/2 na občana a bez nutnosti hlášení úřadům, leč policie toto mezinárodními úmluvami a zákony garantované právo nectí a měří kvantitativní obsah THC v registrovaných i neregistrovaných odrůdách Cannabis sativa i po 10 dnu po odkvětu, jak určují jako nejzazší den měření THC evropské směrnice a věstník EU.
8 let tak Policie ČR se souhlasem MZ ČR zcela vědomě chrání drogové a farmaceutické mafie a porušuje zákony a zneuctívá občany. Jak uvádí právní analýza Parlamentního institutu z března 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/
, je daný zákon neúčinný – neplatný, pokud nebyl notifikován dle směrnice 98/34 ES a zákon o návykových látkách dodnes notifikován nebyl. Jak jsme již uvedli, rozsudek Soudního dvora citovaný v právní analýze Parlamentního institutu můžeme ještě rozšířit o rozsudek ve věci C-390/99 Canal Satélite Digital, v posledních letech měl Soudní dvůr příležitost směrnici 98/34 ES aplikovat v trestních věcech, jako je např. věc C‑267/03 Lindberg nebo ve věci C-20/05 Schwibbert.

Proti rozhodnutí MZ ČR nevydat Open Royal Academy požadované formuláře podáváme v řádném termínu stížnost.

Sděluji, že rádi rovněž obdržíme odpověď MZ ČR na dotaz  dle 106/1999 Sb. od Štěpána Dvořáka zaevidovaný pracovnicí Petrou Šoltysovou z  elektronické podatelny MZ ČR dne 7.8.2012, identifikátor dokumentu: MZDRX00HO09Q.
Rovněž tak rádi obdržíme rozhodnutí odeslané v červnu 2012 právním oddělením MZ ČR s výrokem rozkladové komise ministra MZ ČR k rozkladu žádosti ze dne 13.června 2011, viz http://konopijelek.blogspot.
cz/2012/07/rozklad-k-usneseni-
mz-cr-ve-veci.html
Toto rozhodnutí bylo podle vedoucího právního odboru MZ ČR adresováno na špatnou adresu Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, nikoliv na adresu trvalého bydliště žadatele Dušana Dvořáka, která byla v žádosti a opakovaných stížnostech na nevydání rozhodnutí rozkladové komise řádně uvedena. 
Děkuji.

Dne 19. srpna 2012

S pozdravem

Ing. František Dvořák, předseda správní rady Open Royal Academy, IČ: 22749250, Tylova 2, 779 00 Olomouc