Celkem až 55 let do vězení za pěstování a zpracování konopí za necelých 10 let - náklady občana, náklady státu

RE: Celkem až 55 let do vězení za pěstování a zpracování konopí za necelých 10 let - náklady občana, náklady státu - automatická odpověď

Náměty <ctnamety@ceskatelevize.cz>4. dubna 2019 17:04
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Dobrý den,

děkujeme za zaslání námětu na reportáž. V případě jeho využití Vás budeme kontaktovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto e-mailu. V opačném případě věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S přáním hezkého dne

Divácké centrum
Česká televize
e-mail:   ctnamety@ceskatelevize.cz
www:     www.ceskatelevize.cz

Odsouzen za legální konopí. Policie měří konopí v každém kraji jinak. Nikomu to nevadí.

From: <ctnamety@ceskatelevize.cz>
Date: po 12. 11. 2018 v 17:26
Subject: Odsouzen za legální konopí. Policie měří konopí v každém kraji jinak. Nikomu to nevadí. - automatická odpověď
To: <dusan.dvorak@konopijelek.cz>


Dobrý den,

děkujeme za zaslání námětu na reportáž. V případě jeho využití Vás budeme kontaktovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto e-mailu. V opačném případě věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S přáním hezkého dne

Divácké centrum
Česká televize
e-mail:   ctnamety@ceskatelevize.cz
www:     www.ceskatelevize.cz

Pozdravení sv. Bastily dne 14.července 2018 České televizi

Od: <ctnamety@ceskatelevize.cz>
Datum: 14. července 2018 7:47
Předmět: RE: Pozdravení sv. Bastily dne 14.července 2018: Dne 21.srpna 2018 vás zveme k ústavnímu soudu na brněnské okupační běhy za zrušení cenzury a propuštění vězňů svědomí. 


Dobrý den,

děkujeme za zaslání námětu na reportáž. V případě jeho využití Vás budeme kontaktovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto e-mailu. V opačném případě věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S přáním hezkého dne

Divácké centrum
ČESKÁ TELEVIZE
e-mail:   ctnamety@ceskatelevize.cz
www:     http://www.ceskatelevize.cz


Adoptuj kytku a nabídka veřejnoprávním korporacím

➽ Transparentní účet 8243027001/5500
Registrace projektu „Adoptuj kytku“ asociace Cannabis is The Cure,z.s. je evidována/vedena ode dne 4.5. 2018 u těchto veřejnoprávních korporací: Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Okresního státního zastupitelství v Prostějově pod č.j. SIN 5/2018 a Ústavního soudu pod č.j SPR. ÚS 411/18. OSZ pro Prahu 3 registrovalo projekt dne 7. 5. 2018 pod č. j. SIN 4/2018. Česká televize a Okresní soud v Prostějově registrovali projekt dne 9.5.2018 pod č.j. Spr 429/2018. Nejvyšší státní zastupitelství projekt registrovalo 11.5.2018 pod č.j. 1 SIN 24/2018. Městské státní zastupitelství v Praze dne 14.5. 2018 pod č.j. SIN 1002/2018 Ministerstvo vnitra ČR dne 15.5.2018 pod č. j. MV- 51653-2/KM-2018. OSZ v Olomouci dne 21.5.2018 pod č.j. SIN 5/2018. Krajské státní zastupitelství v v Brně dne 22.5.2018 pod č.j. SIN 1001/2018. Sněmovna projekt registrovala dne 29.5.2018 pod č.j. 7091/18 a Nejvyšší státní zástupce projekt registroval dne 30.5. pod č.j. 1 SIN 313/2018 a předseda ústavního soudu projekt registroval dne 30.5.2018 pod č.j. SPR. ÚS 411/18-5 INF

Cílem projektu Adoptuj kytku s žádostí o zapojení se veřejnosti ode dne 10. výročí založení Odborné společnosti Konopí je lék, z.s. dne 14.7.2018 je pomoci konkrétnímu vážně nemocnému člověku, aby mohl mít alespoň na jeden rok svůj konopný lék. Našim cílem je zastavit v roce 2018 konopnou válku, ukázat veřejně podporu lidem léčícím se konopím, ukázat občanský odpor a konkrétního člověka chránit před zvůlí trestní exekutivy a justice dle evropské a české judikatury a práv daných neposkytnutím pomoci dle § 150 a netrestností skutku dle §§ 12, odst. 2, § 28 a § 31, odst 1 trestního zákoníku. Nebudeme mlčet, když naše země proti občanům brutálně porušuje základní lidská práva.

Bližší informace 

a kontrola bezpečnosti

Na výzkumnické farmě v Ospělově v roce 2018 roste od dubna nejméně 77 rostlin konopí. Každá rostlina bude mít svého adoptivního rodiče, který na ni přispívá, svým jménem ji chrání a po vypěstování daruje konkrétnímu člověku. Člověk, který se jako první registruje v tomto projektu jako vážně nemocný a konopí je pro něj nedostupné a současně vhodné a tyto skutečnosti doloží, bude obdarován. Rostliny pojistíme u pojišťovny právní ochrany DAS.
Ospělovská úroda bude zpracována akreditovanou laboratoří na konopný extrakt, analyzována včetně kriterií kvality dle konopné vyhlášky. Právě na tyto účely budou určeny finanční prostředky vybrané v rámci adopce na transparentní účet.

Mohu se do projektu zapojit 

i jinak než jako adopce?

Být adoptivním rodičem vyžaduje občanskou odvahu, protože adoptivní rodič se v případě obvyklých justičních des interpretací trestního práva u osob léčících se konopím může v krajním případě dokonce vystavit trestnímu stíhání. Pro všechny, kteří projekt chtějí podpořit, ale nechtějí být vidět veřejně, slouží samostatný účet projektu a mohou být vedeni jako filantropové nebo mecenáši. Je možné se zapojit jako dobrovolník, ať již přímo prací na výzkumnické farmě v Ospělově, nebo projekt Adoptuj kytku propagovat, pomáhat získat prostředky, psát poslancům apod. V případě, že by byl projekt úspěšný a podařilo se vybrat více finančních prostředků, než je potřeba na technické zajištění celé věci (zejména náklady na analýzy a zpracování konopí, pojištění) navrhneme adoptivním rodičům, aby byly prostředky určeny na právní pomoc občanů kriminalizovaných za léčbu konopím. O rozdělení budou rozhodovat adoptivní rodiče. Výše a částky podpory není omezena a je dána možnostmi a rozhodnutím adoptivního rodiče, stejně tak filantropů a mecenášů projektu.