Rozhodnutí k cenzuře veřejnoprávních medií do dne 20.12.2017

Od roku 2012 veřejnoprávním médiím a kontrolním orgánům explicitně doložené důkazy o porušení - nejen- zásadních čl. 2) a čl. 3) Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34) a čl. 267) Smlouvy o fungování Společenství Českou republikou vede veřejnoprávní media a jejich statutární orgány k odpovědím zcela dementních nesvéprávných idiotů. 
Od: Noreply <noreply@ceskatelevize.cz>
Datum: 6. března 2018 20:09
Předmět: Automatická doručenka - Svatý Alzhajmře. Vévodo české země. Oroduj za nás! CTDC:00010068357
Komu: "Dvořák, Dušan" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

Dobrý den,
 děkujeme za zaslání námětu na reportáž. V případě jeho využití Vás budeme kontaktovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto e-mailu. V opačném případě věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S přáním hezkého dne
Divácké centrum
ČESKÁ TELEVIZE


Rozhodnutí inkvizitorů o cenzuře tortury ve veřejnoprávních médiích od 90. do 100. výročí VŘSR

➤Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dne 7.11.2017 č.j. RRTV/15507/2017-bur (doručeno 29.11.2017)➤➤➤➤


ČesKo, dokument k 17.listopadu 2017 
(13,5 min., režie Oliver Morgenstern Malina)   

Stížnosti na cenzuru veřejnoprávních médií

Stížnosti od srpna do listopadu 2017 na cenzuru ve věci opakovaného a letitého porušování článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství adresované  veřejnoprávním médiím, radě, justici a exekutivě NAJDETE ZDE