Generální inspekci bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů
Skokanská 2311/3,  169 00 Praha 6, Břevnov

Věc: Zasílám Vám dnešní níže uvedený e-mailový podnět Open Royal Academy rovněž podepsaný poštou a na závěr uvádím nezbytné reference.
Přeji Vám krásný den z Výzkumnické farmy léčivých genetik konopí manželů Dvořákových Cannabis Hemp Street No.6, 798 55 Ospelov.eu nejen se zrajícím semenem Cannabis sativa L. 15. srpna LP 2012   Dušan Dvořák 
Datum: 15. srpna 2012 4:35
Předmět: Generální inspekci bezpečnostních sborů
Komu: podatelna@gibs.cz
Kopie: info@konopijelek.cz, zelikysele@seznam.cz
Vážená inspekce
Pokud v níže uvedeném spatřujete jako my spáchání závažných trestných činů, konejte.
Kontext: Od roku 2000 žádám s podporou rodiny, kolegů a kolegyň ze zahraničí, stovek českých a slovenských odborníků státní orgány o spolupráci. Od roku 2008 žádám veřejně zastavit zabíjení a mrzačení nevinných občanů léčících se konopím. Od roku 2009 žádám opakovaně policejní prezidium o policejní ochranu všech členů výzkumu „Konopí je lék“, stejně tak dále uvedené prostějovské a brněnské státní orgány. Opakovaně se mé rodiny veřejně zastali rektoři olomoucké univerzity, primátor města, kolegyně, kolegové, přátelé, olomoucké nevládní organizace, občané a odborníci z celého světa. Mám v léčbě konopím a současně nemocech spojených s nevhodným užívání látek zvaných drogy asi největší zkušenosti nejméně v Evropě a řadu českých a zahraničních cen včetně cen české a britské vlády. 
K podnětu samému (dnes 1.část – první trojice):
  1)    Byl jsem v roce 2010 s manželkou obviněn, obžalován a pak i odsouzen prostějovskými státními orgány za údajnou výrobu a distribuci drog, ve skutečnosti za realizaci a poskytování důkazů vědeckovýzkumného projektu „Konopí je lék“.  Za roky 2008 – 2012 jsme jen na výzkumnické farmě v Ospělově vypěstovali více než 666 kilogramů léčivého konopí darovaného naší rodinou do výzkumu, většinu zabavila policie jako údajnou marihuanu (více než 500 kilo a produkty). Trestní spis v případě první obžaloby a odsouzení Dušana Dvořáka od února 2012 prošetřuje v rámci přezkumného řízení Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, od února 2012 věc šetří Evropská komise a podání stížnosti pro porušení řady článků Úmluvy Evropskému soudu pro lidská práva a další právní opatření jsou v jednání. Nemlčím o zločinech těch, kteří důkazně a doložitelně nechali vědomě zabít a zmrzačit více než 3000 občanů České a Slovenské republiky jen likvidací ospělovské výzkumnické farmy za právní situace neplatnosti – neúčinnosti zákona o návykových látkách, a tedy i trestního zákona už od roku 2004 a od roku 2010 trestního zákoníku, jak varuje z hlediska mnoha miliardových škod na státním rozpočtu poslance a senátory v  právní analýze Parlamentní institut v březnu 2012 a my jsme varovali prostějovské státní orgány, prezidenta, vládu a parlament od samého počátku řízení v roce 2010 a žádali důkazně opakovaně celé roky o součinnost a ochranu garantovaných práv.
Souhrnně pro přezkumné řízení VSZ Olomouc:

2)    V roce 2011 jsme neznali s manželkou, rodinou, přáteli, kolegy a kolegyněmi a právníky text odvolání prostějovského státního zastupitelství ke krajskému soudu, které nám oba soudy zatajily znát, a přesto byl Dušan Dvořák odvolacím soudem KS Brno v roce 2011 pravomocně odsouzen, ač to odporuje zákonu a elementárnímu právu na spravedlivý proces.
Text odvolání OSZ Prostějov je zde uveden oscanovaný z trestního spisu, o který se advokát ex offo (za následně naúčtovaných cca 70 tisíc), kterému jsme dali zdarma veškerou právní argumentaci pro obě řízení, nezajímal a text obžaloby neznal a údajně ani poštou neobdržel. Je pravda, že ve spisu pro zaslání odvolání OSZ Prostějov advokátovi neexistuje žádný důkaz

3)    Když jsme doložili oběma soudům v Prostějově a Brně, že je absolutně botanicky nemožné, aby bylo z prvně zabavených cca 800 vzrostlých rostlin léčivého konopí s průměrnou výškou 2 metry a dále zabavenými 5 kilogramy sušiny samičího květu k propadnutí státu určeno pouze 25 kilogramů zabavené zelené sušené hmoty, žádný soud ani odvolací váhový rozdíl cca 300 kilogramů zelené sušiny konopí nezajímal, soudci dělali, že nevědí, že někteří policisté obchodují s drogami nebo je sami užívají, a to byl od ledna 2010 v platnosti trestní zákoník, který nařizoval označit jako nelegální pouze ty odrůdy konopí, které mají v celém svém váhovém objemu včetně vody, kořene, stonku, listí, okvětí a květu méně než 0,3% THC, což žádná rostlina na výzkumnické farmě v Ospělově nikdy neměla, pěstování do 100 m2 na občana není potřeba hlásit úřadům dle paragrafu 29 ZoNL, paragraf 5 rovněž v odstavci 5 nežádal hlášení úřadům při zacházení s konopím, ale police měřila THC neveřejnou metodikou pouze z usušeného samičího vrcholíku - květu, i když trestní právo žádalo pravý opak a platil paragraf 31 trestního zákoníku přípustné riziko a odsouzený může být občan jen na základě zákona, ne neveřejné policejní metodiky. Když jsme se členy výzkumu doložili v roce 2012 důkazy brněnskému krajskému státnímu zastupitelství, že vedoucí prostějovského státního zastupitelství policejnímu prezidiu v roce 2011 zcela důkazně nehovořila pravdu, že nejsou žádní zabití a zmrzačení občané a ochranu výzkumu netřeba policejně zajistit, že oněch údajných zabavených cca 800 rostlin konopí a 5 kilo květu již bylo soudně uzavřeno, a tedy zlikvidováno (?), což prostějovská policie v roce 2012 vyvrátila, protože nemá protokol o likvidaci, a že údajně prostějovský šetřící státní zástupce postupuje podle zákona, což ani v jednom případě včetně opory v judikátu Nejvyššího soudu nebyla pravda, brněnské krajské státní zastupitelství věc v červenci 2012 nedalo nechat policejně prošetřit a naopak přikázalo vrátit prostějovské policii prošetřit nepravdivé pomluvy od prostějovského policejného exředitele, který veřejně v médiích v roce 2011 tvrdil nepravdu, že Dušan Dvořák v Ospělově pěstoval a prodával marihuanu a má jít do pořádného kriminálu, přičemž KSZ Brno bylo známo, že se celá prostějovská policie již v říjnu 2011 se souhlasem státního zastupitelství vyloučila z podjatosti pomluvy svého exředitele šetřit a věc si přehazuje policie Přerov s Prostějovem a stejně tak obě státní zastupitelství.Současně je KSZ Brno známo, že PČR Prostějov se chystá na další likvidaci konopí v Ospělově a odmítlo nechat provést vyšetřovací pokus dle trestního řádu, aby bylo na důkazech doloženo, že ospělovské konopí bylo pěstováno a zpracováno vždy v souladu se zákonem.
Zde trestní podnět brněnskému krajskému státnímu zastupitelství.
S pozdravem a doložením dalších podnětů při osobním jednání
Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc
Příloha 1) 
Cannabis sativa a rakovina – dílčí část studie, Ondřej Lumír Hanuš, Hebrejská univerzita, signatář výzkumu „Konopí je lék“ ve Střední Evropě - 2008 a účastník mezinárodního turné „Konopí je lék“ 2009 a přední světový vědec a objevitel prvního endogenního kanabinoidu
Příloha 2)  
Cannabis sativa a rakovina - Rick Simpson a Ondřej Lumír Hanuš, důkazy o cenzuře medií
Příloha 3) 
Cannabis sativa a diabetes (a duální diagnózy)  - Dušan Dvořák a Irina Huberňáková
Příloha 4) 
Cannabis sativa a Parkinsonova choroba  - Dušan Dvořák a Věra Kruková
Příloha 5) 
Vyjádření Úřadu vlády ČR o odbornosti Dušana Dvořáka
Příloha 6) 
Veřejná podpora Dušana Dvořáka od odborníků a občanů České a Slovenské republiky, Německa a Španělska
Příloha 7) 
Vyjádření primátora Olomouce k trestnímu stíhání manželů Dvořákových
Příloha 8) 
Odbornost Dušana Dvořáka a upozornění na nájemné vraždy konkrétních politiků (Reflex)
Příloha 9) 
Cannabis a management dobré léčebné praxe -  ukázka z filmu Rok konopí k jehož vzniku významně napomohlo turné „Konopí je lék“ 2009 a výsledky výzkumu léčby Cannabis sativa  
Příloha 10) 
Cannabisterapie a zavražděná Olga Novotná, která v roce 2010 u OS Prostějov doložila lékařskou zprávu o úspěšné léčbě rakoviny a OS Prostějov svolil další likvidace výzkumnické farmy v Ospělově, přestože již 18. srpna 2009  věděl, jak se věci mají – film Konopné pašije
 Příloha 11) 
Odbornost Radomíry Dvořákové a státního zástupce Ivo Černíka, který se souhlasem OS Prostějov nařídil 3x spáchat těžký zločin proti lidskosti a zlikvidoval výzkumnickou farmu - ze závěrečná řeči u OS Prostějov 2 T 104/2010
Příloha 12) 
Cannabisterapie a zavražděný onkologicky nemocný člen výzkumu Petr Ladislav Kodym
Příloha 13) 
Přílohy referencí ukončeme tichou vzpomínkou na člena výzkumu Petra Ladislava Kodyma a důkazem nájemné vraždy Petra Ladislava Kodyma vlastními zaměstnanci, které před svou smrtí 200x prosil na kolenou o smilování a lidskost