Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 11.září 2017 do 100. výročí VŘSR a cenzury k porušování článku 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství