Rozhodnutí inkvizitorů o cenzuře tortury ve veřejnoprávních médiích od 90. do 100. výročí VŘSR

➤Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dne 7.11.2017 č.j. RRTV/15507/2017-bur (doručeno 29.11.2017)➤➤➤➤


ČesKo, dokument k 17.listopadu 2017 
(13,5 min., režie Oliver Morgenstern Malina)