Konopí a rakovina: Pro soud a úřady prohlášení doloženo s ověřeným podpisem s identifikačními údaji

Vyjádření Jarmily Honkyšové ze dne 2.září 2015 na videu ZDE a níže písemně z 1.června 2015 k léčbě konopím v rámci výzkumného projektu „Konopí je lék“ a k potřebám jeho odborného garanta pana Mgr. Dušana Dvořáka.


V dubnu 2014 mi byla po 15-ti letech diagnostikována druhá recidiva rakoviny prsu, tentokráte s mnohočetným metastatickým procesem zejména v mediastinálních uzlinách a skeletu. Tato zpráva mne velmi zaskočila, neboť jsem po 15-ti letech dimise choroby doufala, že jsem již uzdravena. Prognóza vyřčená lékařem z onkologie byla velmi vážná. V červnu započala chemoterapie se všemi nežádoucími účinky, zejména na zažívacím traktu atd. a léčba skeletu biofosfonáty. Trpěla jsem silnými bolestmi břicha, průjmy, nechutenstvím, nevolností. Odumíraly nehty, vypadaly vlasy, ztratila jsem chuť, objevily se kožní léze.


V počátku chemoterapie se bohužel objevila i těžká neutropenie s veškerými riziky. V červenci se navíc přidružila nepříjemná komplikace v podobě patologické fraktury krčku stehenní kosti.

Jelikož jsem se zajímala i o možnou doprovodnou alternativní léčbu, našla jsem na internetu informace o výzkumném projektu „Konopí je lék“ a Mgr. Dušanu Dvořákovi. S důvěrou jsem se na něj obrátila a požádala o zařazení do výzkumu s léčebným konopím.

Velmi brzy po započetí této doprovodné terapie jsem pocítila její mocné účinky. Nežádoucí účinky chemoterapie byly stále mírnější, bolesti skeletu taktéž, měla jsem větší vitalitu a sílu na boj s touto nemocí. Byly zřejmé zejména účinky analgetické a regenerační. Má potřeba užívání analgetik byla minimální a vystačila jsem si pouze s občasným užíváním Novalginu o maximální dávce 1000 mg za den. Díky tomu jsem zvládla užívat chemoterapii až do prosince 2014 a byla jsem schopná sama rehabilitovat po operaci kyčelního kloubuv domácím prostředí. Nyní se již několik měsíců pohybuji velmi dobře bez francouzských holí a kvalita mého života je uspokojivá. Nyní kromě konopí již pouze jednou měsíčně absolvuji infuzi s biofosfonáty.

Člověk jako já, v této bezvýchodné situaci a s touto v podstatě smrtelnou diagnózou nemá čas otálet. Já jsem považovala za nutné absolvovat i tuto souběžnou alternativní léčbu, neboť konopí léčí již tak dlouho, jak dlouho existuje lidstvo samo. Je ovšem velmi zarážející fakt, že v této zemi je užívání léčebného konopí kriminalizováno, i když má oporu v nesčetných seriózních studiích na celém světě a jeho nezpochybnitelné účinky jsou potvrzovány v rámci EBM. Naše národní i světové lékařské a vědecké kapacity pořádají kongresy a publikují nesčetné materiály na toto téma. Leč co naplat, tmářství v naší zemi je evidentní. A když už konečně byly léčebné účinky uznány, je cena konopných přípravků v lékárnách taková, že pro odpovídající potřebu nemocného je vlastně finančně nedostupná.

Snad můj případ bude také důkazem, jak pravdivé je vyjádření, že „KONOPÍ JE LÉK“.

K tomuto dokládám jako důkaz výsledky vyšetření PET/CT z počátku diagnostiky nemoci a výsledky s odstupem téměř roku.

Výsledky vyšetření PET/CT z května 2014:

 detekována mnohočetná ložiska viabilní nádorové tkáně,

 mnohočetné metastatické postižení lymfonodů v mediastinu a hilu obou plic,

 metastatické postižení skeletu: páteř – hrudní obratle 3, 5, 7, 9, bederní obratel 1, kost

křížová, lopata kosti kyčelní vlevo, obě kosti stehenní,
 v prsech již nádor nezjištěn, potvrzeno až z histologie metastáz.

Výsledky vyšetření PET/CT z března 2015:

Ve srovnání s předchozím PET/CT je výrazná dynamika:

 výrazná metabolická a velikostní regrese v oblasti lymfonodů mediastina a hilu

plic,

 výrazné snížení aktivity léze v levé kosti stehenní,

 vymizení aktivity všech ostatních předtím přítomných ložisek,

 známky nízké biologické aktivity skeletických lézí a přítomnost reparačního

procesu.

Tato lékařská vyšetření s patřičnou validitou potvrzují výrazné zlepšení zdravotního stavu a taktéž kvalita mého života je toho důkazem. Dle mého názoru se pro mne stala onkologická léčba snesitelnou a účinnou pouze spolu s konopím a můj výsledný stav je tímto velmi podstatně ovlivněn. Vše dle potřeby mohu doložit lékařskými zprávami.

Tímto dávám panu Mgr. Dušanu Dvořákovi a členům výzkumného projektu „Konopí je lék“ souhlas se zveřejněním mé osobní zkušenosti s léčbou konopím.

Děkuji, že mohu být účastníkem výzkumu.

V Čeladné 1. 6. 2015 Jarmila Honkyšová