Nejvyšší obsah THC v květu konopí v historii lidstva



„Včera jsem byl v opravdovém šoku, celý den a večer jsem 50% THC v květu konopí konzultoval s celým světem i kolegou Doc. RNDr. Ondřejem Lumírem Hanušem (a za jménem má titulů požehnaně) z Hebrejské univerzity, který je teď s manželkou na dovolené v Rakousku. Také Olomoučan.
Nejvíc se prý zatím objevilo skoro 40 % THC v Austrálii, žádné objektivní soudně znalecké osvědčení ale neznáme.
Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., který je soudní znalec a měří pro výzkum Konopí je lék/Cannabis is The Cure konopí na obsah kanabinoidů CBD, THC a CBN z Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci, naměřil téměř 50% THC v květu konopí.
Policisté z OKTE Frýdek Místek se na něj obrátili s žádostí, jestli je vůbec možné, že má konopí, co zajistili, 52% THC!
Ne výtažek, palice! Nechtěl tomu věřit, nechal si poslat konopí k analýze a sám ji provedl a vyšlo mu skoro 50 % THC.
To už by snad novináři mohli přestat mlčet!
Takové konopí musí silně psychotizovat a je pro prvouživatele konopí jako tzv. marihuany nebezpečné!
Policie OKTE Frýdek Místek je povinna zjistit řádně zdroj a zveřejnit veřejnosti všechny informace!“ 

Zakladatel a vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lék
Dušan Dvořák, MMCA, Email: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. Email: Peter.Ondra@fnol.cz

MUDr. Aleš Skřivánek, PhD., Email: skrivanek@g-centrum.cz
Místopředseda odborné společnosti Konopí je lék

V Olomouci 27.srpna 2014