Haná Press


Mimosoudní řešení pomluv a lží v roce 2012, následují důkazy a dehonestující článek v roce 2016 o založení marihuanové sekty
 

Open Royal Academy, IČ: 227 49 250, www.konopijelek.cz


Haná Press, s.r.o.,  Olomoucká 2616/10, 796 01  Prostějov
Vážená paní, vážený pane

Obracíme se na Vás s návrhem mimosoudního řešení sporu, kdy Vám  namísto podání níže uvedené žaloby navrhujeme nezcenzurovaný  a autorizovaný rozhovor se 2 členy výzkumu „Konopí je lék“ v rozsahu 4 celých stran (nebo vlastní autorsky zpracovaný článek, pokud nemáte kompetentního redaktora pro rozhovor, nebo kapacity) v Olomouckém a Prostějovském večerníku s našimi fotografiemi z výzkumného programu. Datum zveřejnění v Olomouckém a Prostějovském večerníku do 12. ledna 2013. Kontakt prostřednictvím openroyalacademy@gmail.com

Nedojde-li k  mimosoudnímu vyřízení, budeme se domáhat odstranění Vašich neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti a dobrého jména odborného garanta mezinárodního výzkumu Open Royal Academy Dušana Dvořáka, MMCA zakladatele cannabisterapie a  výzkumného programu „Konopí je lék“ soudní cestou, a to jak uložení povinnosti zveřejnit omluvu, tak i náhrady nemajetkové újmy dle ust. § 13 odst. 2 a 3 obč.zák. včetně ochrany práv poškození členů a partnerů výzkumu Open Royal Academy dle v § 19 b obč. zák. Reference na Dušana Dvořáka, MMCA od rektorů Univerzity Palackého, vědců, lékařů a dalších odborníků včetně úřadu vlády, mezinárodních a českých asociací nebo primátora Olomouce najdete na stránce http://www.cannabis-research.blogspot.cz/  

S adventním pozdravem                             

Ing. František Dvořák, předseda správní rady
Open Royal Academy

Kontaktní email: openroyalacademy@gmail.com
Kontaktní telefon: + 420 777 998 852
Kontaktní adresa: Tylova 2, 779 00 Olomouc

V Olomouci dne 12.12.2012


Příloha: Stručně uvedená základní fakta případné žaloby, popř. trestněprávního řízení s náhradou škodyPodklady k mimosoudnímu řešení sporu
Žalobce: Open Royal Academy, IČ: 227 49 250, Tylova 2, 779 00 Olomouc
Žalovaný: Haná Press, s.r.o.,  Olomoucká 2616/10, 796 01  Prostějov,  majitel internetových a tištěných médií Olomoucký a Prostějovský večerník.
Pozn: Protože k poškození práv právnické osoby nedošlo v obchodním styku, je v případě civilního sporu žaloba dle v § 19 b obč. zák. podána k okresnímu soudu.
Skutkové okolnosti: V tištěných a internetových médiích ve vlastnictví žalovaného byly opakovaně – bez předchozí konzultace a vyjádření protistrany - šířeny nepravdivé poplašné zprávy o léčbě konopím, zveřejňovány hrubé nepravdy a pomluvy o výzkumu „Konopí je lék“, zejména o zakladateli výzkumu Dušanu Dvořákovi, MMCA, ač jsou tato práva chráněny zákony ČR včetně práv chráněných trestním zákoníkem.
Dušan Dvořák pravděpodobně jako první na světě s lékaři již v roce 2008 referoval o vyléčení tzv. diabetické nohy správně složenou konopnou mastí (až 10 tisíc zbytečných amputací ročně!), úspěšně léčí onkologická a jiná onemocnění. V současné době porušení zákonů ČR řeší Evropská komise a Soud pro lidská práva ve Štrasburku. Pěstovaní léčivého konopí (do 100 m2/občana) a zpracovaní konopí k vědeckovýzkumným pokusnickým účelům bez jakéhokoliv hlášení úřadům garantuje § 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách, policie, státní zastupitelství ani soudy tohoto práva do roku 2012 nedbají a policie měří THC v rostlině konopí v rozporu se zákony již od roku 2004 a vstupu ČR do EU. Toto se navíc děje v době, kdy ČR nenotifikovala dle povinnosti směrnice 98/34 ES žádnou z novelizací zákona o návykových látkách od vstupu do EU a podle ustálené judikatury SDEU je taký zákon neúčinný - neplatný. Ani parlamentem 7.12.2012 schválená novelizace „konopí do lékáren“ nebyla nejprve notifikována, neboť Evropská komise  vrátila ČR novelu k přepracování, protože čeští úředníci nerozumí pojmu jako je technický předpis.

Čeho se žalobce domáhá: Žalobce žádá v příloze uvedenou omluvu a uvedené finanční odškodnění za poškození dobrého jména výzkumu a značky „Konopí je lék“, nezákonných pomluv a dehonestace zakladatele cannabisteapie, vedoucího a odborného garanta výzkumu a majitele výzkumnické farmy léčivých genetik konopí v Ospělově Dušana Dvořáka, MMCA narozen 12.1.1962, Olomouc. Členové a partneři Open Royal Academy výzkum „Konopí je lék“ realizují od roku 2000 (zveřejněno 2008) s nemalými náklady, kvalitními výsledky  a referencemi, viz reference na Dušana Dvořáka na osobu Dušana Dvořáka a výzkum „Konopí je lék“ od rektorů Univerzity Palackého, primátora Olomouce, vědců, lékařů, soudních znalců, občanů, českých a zahraničních lékařských a vědeckých společností, asociací a nevládních organizací, Úřadu Vlády ČR, San Diego Univerzity atd. (v příloze uvedeno 33 referencí)    

Stručně uvedené důkazy o porušení zákona žalovaným:

Žalovaný pomlouvavě a nepravdivě psal již v září a říjnu v roce 2011, konkrétně 12. září a 17. října 2011, přestože již v roce 2010 ve pospěch vedoucího výzkumu svědčili u prostějovského soudu rektor Univerzity Palackého, vědci, lékaři, nemocní (např. Olga Novotná doložila úspěšnou léčbu rakoviny a jednání prostějovských státních orgánů, kdy bylo konopí v Ospělově opět zkonfiskováno, byla zabita). Uvádíme porušení zákona jen z roku 2012. Data o výzkumu „Konopí je lék“ a vedoucím výzkumu jsou veřejně přístupná. Žalovaný v dané věci, přes možnost věc ověřit a zjistit fakta, nekontaktoval členy výzkumu „Konopí je lék“, aby informoval veřejnost objektivně a pravdivě.

Říjen 2012
Autor: Martin Zaoral.  20.10.2012
Citace (pomluva a účelové manipulace): „Jelikož se však jednalo o marihuanu, přivolali jsme Policii ČR,” nechal se slyšet ředitel školy Jaromír Schön. Kde nezletilá dívka, pocházející z jedné z obcí na Konicku, k marihuaně přišla, podle něj nikdo přesně neví. Jaromír Schön si přitom osobně nemyslí, že by pocházela z Runářova, kde byla nedávno objevena pěstírna marihuany, či z Ospělova, kde působí ý „konopný mág” Dušan Dvořák.“

Předmět žaloby : Pomluva. Čtenářům je v rozporu se skutečností sugerováno, že Dušan Dvořák, který je v léčbě konopím jedním z nejvzdělanějších Evropanů, je člověk, který obchoduje s marihuanou nebo snad pěstuje konopí na marihuanu. Spojení této pomluvy s článkem o dětech pak zcela oprávněně vyvolává strach a nedůvěru k Dušanu Dvořákovi a výzkumnému programu. Účelové zaměňování léčivého konopí za marihuanu!

Důkaz: článek „SKANDÁL! Volbám hrozí NEPLATNOST“ 
Autor: Michal Kadlec. 13.10.2012
Citace (hrubé nepravdy a pomluvy): „Soud ho totiž tento týden zbavil právní způsobilosti, přesto si toho nikdo nevšiml a nechal ho být členem volební komise.“

Předmět žaloby : „Pomluva. Čtenářům je v rozporu se skutečností sděleno, že Dušan Dvořák byl zbaven způsobilosti k právním úkonům. V referencích je uveden protest soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka z 28.října 2012 o hrubém zneužití jeho posudku na Dušana Dvořáka, MMCA (nejen) prostějovskou policií a justicí.


Září 2012
Důkaz: článek „Tradiční marihuanové dožínky v Ospělově“ 
Autor: Michal Kadlec, 3.9.2012
Citace (hrubé nepravdy a pomluvy, šíření poplašné zprávy): „Nepolepšitelný pěstitel marihuany (Dušan Dvořák) …… marihuanové dožínky.“

Předmět žaloby : Urážlivý název článku. Pomluva. Šíření poplašné zprávy, že ospělovské konopí je marihuana. Čtenářům v rozporu se skutečností sděleno, že Dušan Dvořák pěstuje konopí na marihuanu.


Červenec 2012
Autor:  Martin Zaoral 31. 7. 2012
Citace (nepravdy, pomluvy a účelové manipulace - podtrženo): „Dušan Dvořák se vždy hájil tím, že konopí používá pouze pro léčebné účely. Toto tvrzení dle státního zástupce vyvrací množství psychotropní látky THC v rostlinách, které Dušan Dvořák pěstuje. …. Podstatné je, že hodnota marihuany, kterou jinde nezaměstnaný Dušan Dvořák na své zahrádce nelegálně pěstoval, by se na černém trhu pohybovala v řádech milionů korun.“

Předmět žaloby : Urážlivý název článku a hanlivé označení Dušana Dvořáka, MMCA! Šíření poplašné zprávy a účelové zaměňování léčivého konopí za marihuanu! Čtenářům je v rozporu se skutečností sugerováno, že Dušan Dvořák je jakýsi nezaměstnaný magor, který obchoduje s marihuanou. Dále je žalovaným šířena nepravdivá poplašná zpráva,  že léčbě konopím a obsahům účinných látek snad rozumí naprosto nekompetentní a nevzdělaný prostějovský státní zástupce, jehož jedinou kompetencí v dané věci je obstarávání si marihuany na černém trhu a vědomé zabíjení a mrzačení občanův letech 2009 - 2012, kteří se konopím léčí a schvalování policejního měření THC v konopí v rozporu se zákonem i přes opakované stížnosti na porušení zákona.


Květen 2012
Důkaz: článek Konopný mág cítí, že mu teče do bot
Autor:  Martin Zaoral 14. 5. 2012
Citace (nepravdy, pomluvy a účelové manipulace): „..chce se (Dvořák) živit pěstováním a prodejem výrobků z konopí … konopí obsahovalo velké množství psychoaktivního THC a  na černém trhu by se dalo prodat za desítky milionů korun … myslí si o sobě, že vyhulil všechnu moudrost světa ….pěstoval konopí, aniž by na tom měl povolení …. velkohubému Dvořákovi … hodil se marod (aby nemusel k soudu) …..není důležité, k jakému účelu konopí pěstoval ….přisuzovat myšlenku, že konopí léčí právě jemu, by bylo scestné …..aby léky vyráběl každý, komu to zrovna přijde jako dobrý nápad…“  

Předmět žaloby: Urážlivé a nepravdivé výroky a manipulace o Dušanu Dvořákovi, MMCA sdělení, která se nikdy nestala a není pro ně důkaz  a v kontextu řečeného hrubě porušují zákonem chráněná práva! Článek je v rozporu s veřejně dostupnými fakty nazván Analýza!-------------------------------------------

Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu