Jak vypadá cenzura ve věci konopí ?

Pomluvy a lži a demagogické články například Prostějovského večerníku jsou doloženy ZDE včetně návrhu na řešes předžalobní výzvou v roce 2012.

Důkazy o spáchaných zločinech soudci a stáními zástupci jsou doloženy i soudními znalci na  http://soudniznalec.blogspot.com/

Tito níže uvedení hlavouni kryjí organizovaný zločin lží, že konopí je prekurzor apod. a odmítají podat kárný podnět na uvedené soudce a státní zástupce, přestože vědí, že všechny stupně státních zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti zakazují zločiny vyšetřit policií


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 OlomoucNaléhavé      

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Adresa pro doručování
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
                                      Rada pro rozhlasové a televizní vysíláníŠkrétova 44/6, 120 00  Praha 2

Na vědomí ČT, ČRo, Rada ČT, Ombudsman
Věc: Stížnost ze dne 11. září 2016 na Českou televizi a Český rozhlas za vědomou cenzuru a šíření poplašné zprávy ve věci konopí, matení veřejnosti ve věci legislativy a krytí doloženého státem organizovaného zločinu a vědomých lží justice a exekutivy, důkazy cenzury viz http://respekt-blog.blogspot.com/
Aby nám při žalobě na Českou televizi nebylo justicí vytýkáno, že jsme před podáním žaloby nekontaktovali se stížností váš úřad, což jsme sice udělali, ale bylo to zbytečné jako u Rady ČT a Ombudsmana rozhlasu  (viz např. také vaše rozhodnutí, že nemůžete evidentní státem organizovaný zločin posuzovat ze dne 26.6.2012 č.j. 5830/2012), podáváme tuto stížnost jako předžalobní výzvu ČT za popírání svých zákonných povinností veřejnoprávního media.
I.             Kontext stížnosti
1.    Apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy byla doložena španělským vědcem Manuelem Guzmánem v roce 1994. Ve skutečnosti v roce 1974 v USA, ale prezident Nixon objev zakázal publikovat.
2.    Jak dokládá stanovisko předního světového badatele konopí v medicíně Lumíra Hanuše na http://univerzita-palackeho.blogspot.com, konopí je jedním z nejbezpečnějších léčiv na světě, na rozdíl od farmaceutických dryáků nikdy nikoho nezabilo, závislost je na úrovni kávy, podrobněji viz http://cannabis-medicina.blogspot.com/.
3.    Široký terapeutický potenciál, který po důkazech existence vnitřního kanabinoidního systému (1992) vědci umí nejen doložit, ale i vysvětlit, však naráží na nezákonný politický zákaz výzkumu v klinice (konopí nejde patentovat, neexistují srovnávací studie, v konopí je přes sto kanabinoidů, ale i další účinné látky působící společně s kanabinoidy synergicky, doložili jsme s Ústavem soudního lékařství FNOL, že existuje stonásobný rozdíl nejen v koncentraci látek, ale i v složení látek, čili zhola jiný farmaceutický efekt, viz stanovisko přednosty ústavu v odkazu výše, na http://univerzita-palackeho.blogspot.com).     
4.    Evropský parlament již v roce 2004 schválil usnesení o zastavení prohibice, podporu výzkumu a programů minimalizace rizik (tzv. Cataniho zpráva).
5.    Od roku 2004 je možné pěstovat konopí bez oznámení úřadům do 100m2 plochy, judikatura ČR a unijní od roku 2008 (2010) vylučuje trestat cannabisterapii a výzkum, totéž úmluva o drogách – viz preambule (1961).
6.    Cena konopí z dovozu a v lékárně je v roce 2016 v limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. přes 50 tisíc Kč měsíčně, od platnosti nenotifikovaného zákona konopí do lékáren č.50/2013 Sb. bylo v lékárnách vydáno do července 2016 necelé dva kilogramy, policie ročně zkonfiskuje několik tun. 
7.    Od zveřejnění výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) po navždy ignorovaném judikátu NS netrestnosti cannabisterapie v roce 2008 podali členové a partneři výzkumu 3 legislativní návrhy a petice a doložili ČT důkazy nejen o terapeutickém prospěchu a minimu rizik, ale také o páchaných a spáchaných zločinech justice a exekutivy, viz např. podnět policejnímu prezidiu, justici a zastupitelství, ministerstvu spravedlnosti a vládě již v roce 2011 o spáchaných zločinech na lidech a rozkradení zkonfiskovaného majetku - http://vlada-cr.blogspot.com/, které jsou s vědomím ČT a ČRo zakazovány všemi stupni státního zastupitelství a ministerstvem spravedlnosti vyšetřit a justice si jako organizovaná zločinecká skupina ke své ochraně vymýšlí, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje pouze členská země EU) etc. a veřejnoprávní media mlčí jako zařezaná a Rada ČT opakovaně píše, že necenzuruje, totéž ombudsman.  

II.           Příklady bludů a manipulace a šíření poplašné zprávy

8.    Konopí je marihuana, léčivá je tzv. lékařská marihuana. Žádná marihuana neexistuje, jde jen o vágní propagandistický pojem, pokud bychom se bavili o účincích na mozek ve smyslu omamných a psychotropních látek, existuje omamné a neomamné konopí (vědomě propagandisticky nazvané technické, když technicky a národohospodářsky a medicínsky zpracovatelné je každá odrůda konopí), ale jak poznat, co je omamné a co neomamné konopí neurčuje kromě závazného a zcela ignorovaného pravidla EU pro registraci a měření odrůd konopí žádný právní předpis a policie měří konopí v každém kraji dle své libovůle a neomamné konopí dle normy EU označuje za omamné, jak jsme opakovaně doložili. Zákon o návykových látkách v § 2 DEFINUJE konopí jako celou nadzemní část rostliny s vrcholíky, když pěstujete nad 100m2, musíte pěstovat pouze EU uznané odrůdy s obsahem do 0,2% THC v 50 kusech rostlin z 30 cm velkých vrcholíků (§ 29 zákona o návykových látkách). Od 1. 1. 2010 – 5. 1. 2012 se zavedením trestnosti pěstování konopí bylo vyhláškou č. 455/2009 v příloze 1. A. 1. dokonce uvedeno, že konopí do 0,3% THC je měřeno z celého objemu rostliny, tzn. včetně kořene za současného právního stavu do  1.4.2013 zacházet s tímto konopím k účelům pokusnickým bez jakéhokoliv povolení (viz nenotifikovaná novelizace § 5odst. 5 nenotifikovaným – nevymahatelným zákonem č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren). Jak dokládají znalci a naše studie publikované studie, rozdíly v obsahu účinné látky dle vzorku určeného k analytickému měření mohou zcela zásadně odlišné, podle nás až 100 násobně. Nákladnou studií jsme doložili, že rozdíl mezi obsahem kanabinoidů v květu u jedné a téže odrůdy a obsahem v celé nadzemní části rostliny vrcholíky, jak určuje zákon, je nejméně 15 násobný. Pokud si policista účelově vybere tu část konopí, kterou chce, což mu dnešní stav umožňuje, dostane vás do vězení na EU uznaných odrůdách do 0,2 % THC ve vrcholíku, což jsme rovněž doložili, stejně jako to, že konopí n a obsah účinných látek měří v každém kraji jinak.  
9.    Opakované bludy ČT, že lékaři se postavili za léčbu konopím peticí Léčebné konopí (2011, ve skutečnosti jiní v roce 2008 a 2010 poukazující na zločiny státu) a vědomá propagandistická lež, že právě tato petice petentů z roku 2011 podílejících se na podvodu konopí do lékáren (zákon č. 50/2013) je to pravé ořechové pro české občany, tvrzení, že jsou tihle podvodníci údajní odborníci, a proto musí být vytěžováni v ČT, když je to doktorská mafie se zájmem vyprat tento podvod přes zdravotní pojišťovny a dnešní cenou konopí v lékárně v limitu vyhlášky přes 50 tisíc měsíčně, což ČT vědomě cenově bagatelizuje (u ČRo to tak nesledujeme), stejně jako nevydávání povolení k výrobě konopných léčiv apod.
10. Příkladem šíření poplašné zprávy je na http://respekt-blog.blogspot.com/ doložený podrobný rozklad pořadu ČT Byliny (10. 4. 2016, 9. díl), kde mj. zaznělo toto ničím nedoložitelné nepravdivé sdělení: “Konopí známe hlavně jako zdroj nebezpečné a návykové toxické látky, jejíž šíření a přechování je trestný čin“ Nebezpečné a návykové jsou tak akorát toxické lži ČT. Přestože k pořadu Byliny si ČT analýzu vyžádala a znala argumentaci předem, pořad odvysílala i s dalšími bludy. Propagandisticky udělaný dokument z Archivu ČT 24 Marihuana vytvořený zřejmě oddělením propagandy a manipulace a odvysílaný 23.4.2016  nelze ani komentovat, jak je jednostranný a účelový. Uvádíme v podnětu jen střípky z propagandy ČT.

III.         Krytí státem organizovaného zločinu

11. Přestože ČT a ČRo vědí od roku 2008, že konfiskacemi konopí občanům, kteří jej potřebují k léčbě, anebo nikomu neškodící k relaxaci, dochází ke zločinům a od roku 2011 veřejnoprávní media vědí i o soudního znalce, že tímto dochází k usmrcení a týrání občanů, které však ani jedno ze státních zastupitelství nepovolí vyšetřit a justice a media mlčí i ve chvíli, když je doloženo, že z konfiskací chybí i více než 90% majetku, ve veřejnoprávních mediích je roky úspěšně prosazována cenzura, viz http://soudniznalec.blogspot.com/
12. Ve veřejnoprávních mediích se mlčí i za situace, kdy je kromě výše uvedeného bombardována důkazy, že aby justice tento organizovaný zločin pokryla, vymyslela si proti poškozeným, že konopí je prekurzor a že tak nemusí věc předat Soudnímu dvoru (o chemických látkách rozhoduje členská země) a ke spáchaným zločinům se nevyjadřuje. Viz níže podklady pro plakát a pokuta 10.tisíc Kč za první dovolání Nejvyššímu soudu a odmítnuté senátem nositelky ceny za nejlepší prekurzorový judikát Šámalové.
13. Stejně tak ve veřejnoprávních mediích mlčí, když je doloženo, že níže uvedení hlavouni organizovaného zločinu odmítají na takové soudce a státní zástupce podat kárný podnět, viz např. zde http://constitutional-court.blogspot.com/
14. Toto je společný podnět členů výzkumu včetně zřizovatelů Edukativní konopné kliniky nevládními organizacemi Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303, společně korespondenčně Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6.

V případě žaloby doložíme důkazy, že jen ČT a Rada ČT obdržela takových podnětů jen v průběhu roku 2016 cca 250. 


 Olomouci dne 11. září 2016


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Adresa pro doručování
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady