Žádost o milost prezidenta pro Radomíru Dvořákovou

Kancelář prezidenta republiky k rukám pana prezidenta Václava Klause
Prezident milost neudělil, závěrečná řeč manželů Dvořákových
Pražský hrad, 119 08 Praha 1

V Šumperku dne 29. 6. 2010

Vážený pane prezidente,
dovoluji si Vám napsat ve věci obviněné Radomíry Dvořákové, která má být dne 13. 7. 2010 souzena Okresním soudem v Prostějově, pro údajné trestné činy dle § 187 ods. 1/2a tr.zákona (číslo jednací 2T 104/2010).

Paní Radomíru Dvořákovou jsem poznala osobně při dvouletém studiu kvalifikačního a rekvalifikačního výcviku akreditovaného  MŠMT i MPSV ČR s názvem Půvab managementu. 

Výcvik byl určen pro managery neziskových organizací ve zdravotně sociálních službách a byl realizován neziskovou organizací Art Language ( 2006 – 2008). Dušan Dvořák, ředitel Ateliér ALF a předseda neziskové organizace Art Language, byl autorem výcviku a celý jeho běh supervidoval. Výcvik byl v oblasti teorie i praxe veden na vysoké úrovni a tuto kvalitu i kvalitu vybraných lektorů jednoznačně garantovalo osobní nasazení a odbornost manželů Dvořákových. Po profesní, ale i lidské stránce, bych neměla co vytknout a dodnes z výcviku čerpám. – tak jako všichni jeho absolventi. 

Protože jsem v průběhu studia mohla poznat nejen profesní, ale i osobnostní kvality, tj.např.  poctivost, přímost, pokoru a charakterní čistotu obviněné, při zjištění, že je tato trestně stíhána pro zanedbatelnou pomoc manželovi při jeho léčebných aktivitách, rozhodla jsem se osobně apelovat ve prospěch obviněné, za jejímž charakterem a společenskou „bezpečností“ stojím bez jakékoliv pochybnosti.
Zároveň jsme v průběhu kurzu zaznamenali také nástup vážné nemoci - rakoviny, u obviněné Radomíry Dvořákové. Také vzhledem k této okolnosti věřím, že pomoc obviněné svému muži nahlédnete v jiném světle. 
Žádám Vás tedy, Vážený pane prezidente, o milost a zrušení stíhání vůči Radomíře Dvořákové, pro její celoživotní bezúhonnost, těžkou zdravotní zkušenost, která bezpochyby ovlivnila její jednání, ale také pro to, že jako manželka ve stejném řízení trestně stíhaného Dušana Dvořáka již nese dostatečně těžká břemena, kterým netřeba přidávat. Nemám důvodu nežádat o milost také pro pana Dušana Dvořáka, ten je však dostatečně silný, aby se hájil sám a na tuto skutečnost je připraven a o milost Vás nepožádal. O milost pro manželku Radomíru Dvořákovou Vás Dušan Dvořák požádal osobně i veřejně 17. května 2010. Proto se mohu k jeho žádosti o milost vyjádřit a plně ji podpořit. 
S poděkováním a pozdravem

Taťána Pospíšilová DiS.

Adresa:
Rybářská 452
788 13 Vikýřovice