Hot Dog Aqua Olomouc Ano / Ne za moje love

Aquapark ano – ale ne za peníze města!

Vážení zastupitelé statutárního města Olomouce,

obracíme se na Vás, abyste na svém nejbližším zasedání projednali naši žádost, která se týká financování aquaparku v lokalitě Pod Vlachovým.

Neodmítáme aquapark, nechceme však, aby byl placen z peněz města Olomouce. Žádáme, aby bylo zcela upuštěno od možnosti financovat aquapark z veřejného rozpočtu , třeba i prostřednictvím investičního úvěru. Taková velká, ale pro život občanů nikoliv nezbytná stavba je úkolem pro soukromého investora, ne pro město. Život v Olomouci i turistickou atraktivitu města lze zlepšovat, aniž by byl městský rozpočet na dlouhá léta nesmírně zatížen. Při předpokládané investici 400 mil. korun by se totiž každý olomoucký občan (včetně dětí) zadlužil částkou zhruba 4 tisíce korun.

V Programovém prohlášení Rady města Olomouce z 11. února 2003 je o jedné z největších investic v dějinách města pouze jediná věta: "Vytvoříme podmínky pro výstavbu aquaparku ve vhodné lokalitě." Vše, co učiní radní a zastupitelé mimo „vytvoření podmínek“, je nad rámec Programového prohlášení. Žádáme tedy, aby bylo zcela upuštěno od možnosti budovat aquapark za peníze města Olomouce. Vyzýváme Radu města Olomouce, aby hledala soukromou firmu, která by aquapark chtěla vybudovat.

Tuto výzvu považujte za žádost občanů o projednání věci ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. F) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Podpisují pouze občané Olomouce starší 18 let.

Dušan Dvořák, terapeut, Tylova 2, Olomouc
Igor Nosek, ekonom, Dobrovského 37, Olomouc
Hana Fingerová, chemik, Hodolanská 30, Olomouc
Zuzana Majerová, pedagog, Tylova 1, Olomouc

V Olomouci 21. března 2005Výsledek? Pod petici se podepsalo cca 2500 občanů města Olomouce  ......  Aguapark stojí městskou kasu v horizontu roku 2005 - 2015 cca 1 miliardu Kč.  V návrhu pro schválení aquaparku ZO Olomouc v roce 2004/2005 je uvedena částka 360 mil Kč nákladů (s podporou soukromých subjektů) a provozní zisk 8 mil. Kč/ročně. Primátor Olomouce: Martin Tesařík, hejtman, senátor ....


Je libo aqua párek?