Představenstvo odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v roce 2010 - 2013

Kdo jsme a co děláme

 

Jsme dobrovolným spolkem občanů se zájmem o plnění poslání odborné společnosti Konopí je lék, o.s. 


 

Od roku 2008 jsme jedinou českým státem registrovanou společností s oprávněním k zacházení s léčivým konopím. Získáváme a šířeme poznání o účincích a využití konopí, zejména léčbě a samoléčbě konopím. 


Vytváříme a šíříme příklady dobré praxe, snažíme se o popularizaci, osvětu a vzdělávání laické a odborné veřejnosti. Stanovy odborné společnosti Konopí je lék, o.s. ke stažení zde

 

Funci členů představenstva Konopí je lék,o.s. od společné valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (slavnostně otevřena 11.9.2010) dne 21.7.2010 zastávali:

 
MUDr. Jana Budařová
předsedkyně představenstva
 
Mgr. Dušan Dvořák
výkonný místopředseda 
MUDr. Radek Matlach
člen představenstva
 
Ing. Pavel Martínek
člen představenstva 
Philip Polívka
člen představenstva
 
Mgr. Jaroslav Kabilka
předseda dozorčí rady

 

Na společné Valné hromadě zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 19.1.2011 v představenstvu MUDr. Janu Budařovou, která ukončila své členství v odborné společnosti, nahradil Ing. Juraj Kořínek. 

 

Na společné Valné hromadě zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 11.5.2011 požádal ředitel Eduativní konopné kliniky Mgr. Dušan Dvořák o uvolnění z funce statutárního zástupce Konopí je lék,o.s. a bezbariérové společnosti Ateliér ALF,o.s. (celkové vyčerpání spojené s další kriminalizací) a ponechal si statutární funkci v ryze dobrovolnické nevládní organizaci (společnost pro sociální ekologii Art Language Factory,o.s.), která byla třetím zřizovatelem Edukativní konopné kliniky a správcem galerie Jaroslavy Moserové v prostorách kliniky. 

11.5.2011 byli do představenstev Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,os. zvoleni (zde fotografie):

KJL: MUDr. Radek Matlach, předseda, Ing. Juraj Kořínek, místopředseda, Ing. Pavel Martínek

AA: Mgr. Zbyněk Kopřiva, předseda, Mgr. Naomi Zamazalová, místopředseda, Ing. Jaroslav Šobíšek
Dozorčí rada obou společností Mgr. Jaroslav Kabilka svou funkci opětovně obhájil. 

ALF: beze změn statutárních zástupců od roku 2009 - 2013

Od června 2011 funci předsedy Ateliéru ALF,o.s. na základě zmocnění vykonávala Bc. Jan Marie Bém (dříve členka přestavenstva AA) za vážně nemocného Mgr. Zbyňka Kopřivu

Od června 2011 funci zastupujícího ředitele Edukativní konopné kliniky vykonávala Mgr. Naomi Zamazalová za nemocného Mgr. Dušana Dvořáka

Zdroj: http://edicepetlice.blogspot.cz/

1) Žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky premiérovi ze dne 4.3.2011 a jeho odpověď řediteli Edukativní konopné kliniky a reakce na odpověď premiéra (zde) 


2) Žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi z 11.5.2011(zde) 

3) Pohledávka odborné společnosti „Konopí je lék“ z 13.6.2011(zde) 

4) Zápis z jednání na MZ ČR k výzkumu „Konopí je lék“ ze dne 22.3.2012 (zde) 

5) Sdělení majitelům Edukativní konopné kliniky ze dne 14.8.2012(zde) 

6) Dopis zakladatele výzkumu „Konopí je lék“ a ředitele Edukativní konopné kliniky ze dne 28.11. 2012 primátorovi Prahy a odpověď MHMP(zde) 

7) Etc, etc, etc.