Proč vláda zakázala pěstovat technické konopí?


Od: Hýblová Michaela <MHyblova@msp.justice.cz>
Datum: 13. srpna 2012 8:10
Předmět: RE: Dotaz dle zákona 106/1999 Sb. k zákazu pěstovat technické konopí
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Vaše podání bylo přijato dne 12.8.2012 v 15:54 podatelnou Ministerstva spravedlnosti ČR.
S pozdravem

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 12. srpna 2012 15:54
Předmět: Dotaz dle zákona 106/1999 Sb. k zákazu pěstovat technické konopí
Komu: posta@msp.justice.cz
Kopie: zelikysele@seznam.cz
 


Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, 128 00

 Věc: Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 25.7. 2012 jsme mi zaslali důvodové zprávy k Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a č. 3/2012 Sb.
Z uvedeného odůvodnění jsem se dozvěděl, že v roce 2011 byla ustanovena  skupina expertů složená z odborníků ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství, expertů 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy - centra adiktologie, Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování PČR, odborníků Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády a expertů z Institutu kriminologie a sociální prevence, která údajně identifikovala některé možné aplikační problémy, které se v předkládaném návrhu řeší. Byla uvedena např. oblast měření THC v konopí, kde bylo uvedeno, cituji: “ Návrh reaguje na požadavek aplikační praxe (Národní referenční laboratoře a orgánů činných v trestním řízení) upravit přílohu nařízení vlády č. 455/2009 Sb č. 1 tak, aby odpovídala přesněji metodice  řešící kvantitativní stanovení obsahu delta-9-THC (účinné látky v rostlině konopí) obsažené v Příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, podle které stanovuje obsah delta-9-THC i Národní referenční laboratoř.
 Zašlete mi prosím veškeré kopie zápisů z porad a debat a diskusí k tomuto tématu změny přílohy č. 1 nařízení vlády v průběhu podzimu 2011 na pracovních poradách výše uvedené expertní komise, neboť uvedenou změnou trestního zákoníku bylo k ochraně zkorumpovaného projektu „Marihuana do lékáren“ de iure i de facto zakázáno pěstovat technické konopí, protože pokud policie měří THC v konopí, jak říká evropská směrnice k registrovaným odrůdám po 10 dnu od odkvětu, tak je vždy ve vrcholíku více než 0,3% THC a to ví každý odborník, botanik, celní správa, policisté atd.
Copak to má policie k ochraně tohoto podvodného projektu "Marihuana do lékáren" zkorumpovaných zločinců a poslanců jako je Pavel Bém apod. žumpa jako Ivan Langer, Miroslav Kalousek atd atd. začít stíhat i pěstitele technického konopí, když od odkvětu do zralosti vždy vrcholík nabere mnohem více než je zákonem povolený limit třeba i desetinásobně více, a proto bylo dřívější nařízení vlády věcně správné, neboť žádalo měřit THC z celého objemu rostliny. Evropský věstník pro měření THC v registrovaných odrůdách je uveden zde http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/mereni-thc-v-konopi-podle-eu-pro.html
  
Děkuji a zůstávám s pozdravem

12. srpna 2012

Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc