Stížnosti na cenzuru veřejnoprávních médií

Stížnosti od srpna do listopadu 2017 na cenzuru ve věci opakovaného a letitého porušování článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství adresované  veřejnoprávním médiím, radě, justici a exekutivě NAJDETE ZDE