Úřad Vlády ČR, Nejvyšší soud, Česká televize, Senát a Sněmovna a další instituce ode dne 27.12.2016 do 6.1.2017 k žádostem cca 111 občanů České a Slovenské republiky o informace žádaným od 21.3.2008 uvedl, že vše je OK


Úřad vlády ČR obdržel ve dnech 27. a 28.  prosince 2016 107 žádostí o informace, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že všechny žádosti (112) byly shodného obsahu a jejich prostřednictvím bylo položeno Úřadu vlády ČR celkem 8 totožných dotazů, dovoluje si Úřad vlády ČR k předmětným níže uvedeným dotazům uveřejnit svou odpověď.
„1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7.2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.
2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy  NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28  a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?
4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?
5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?   


6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí? 

7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?
8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz/a justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z roku 2011 na http://vlada-cr.blogspot.cz/.“
K otázkám č. 1 až 8 předmětných žádostí si dovolujeme sdělit, že Úřad vlády ČR veřejně neodsoudil ani nekritizoval názory či jednání soudců, státních zástupců, policie, přestupkové komise či Ministerstva zdravotnictví ani cenu konopných léčiv, jelikož Úřadu vlády ČR nepřísluší vzhledem k jeho působnosti jakkoli veřejně kritizovat či odsuzovat kohokoli pro jeho názory a jednání či kritizovat nebo odsuzovat přijatou legislativu. Působnost Úřadu vlády ČR vyplývá z § 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého mu přísluší plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda.
S pozdravem
Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního
Od: Ivana.Janku@ceskatelevize.cz
Datum: 29. 12. 2016 17:16
Předmět: Žádost ze dne 28.12.2016 (Konopí) - Poskytnutí informace odkazem


Vážený pane,

dne 28. prosince 2016 byla České televizi doručena Vaše žádost, ve které byly s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadovány informace, respektive odpovědi na následující otázky:

„1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.

2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016
3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?
4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?
5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?
6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?
7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?
8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz/a justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z roku 2011 na http://vlada-cr.blogspot.cz/

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vám tímto Česká televize poskytuje informaci formou odkazu na zveřejněnou informaci, a to pod veřejně přístupným odkazem:


S pozdravem

Ivana Janků
Úsek mediálního práva

Informace poskytnutá dne 29. 12. 2016

http://www.ceskatelevize.cz:8080/vse-o-ct/svobodny-pristup-k-informacim/?id=8008&strana-20=1&category=20 
Vzhledem ke skutečnosti, že Česká televize není povinna vést a nevede podrobnější statistiky k odvysílání v žádosti konkretizované kritiky veřejných orgánů a jejich přístupu k problematice konopí, byla Česká televize nucena předmětnou žádost částečně odmítnout, neboť se jednalo o žádost o neexistující informaci.
Zároveň Česká televize poskytla žadatelce částečnou informaci:
Česká televize je zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi (dále jen „zákon č. 483/1991 Sb.“), podle kterého je jí svěřena úloha poskytovat službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu. Součástí této veřejné služby je mimo jiné také poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Tomu odpovídá také povinnost podle ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
Objektivní, vyvážené a všestranné informace poskytuje Česká televize také ve vztahu k problematice konopí, a to napříč rozličnými pořady. Jako příklady lze uvést pořad Herbář, odvysílaný dne 15. listopadu 2015 (dostupný pod odkazem http://www.ceskatelevize.cz/porady/10614805433-herbar/215522160050011-pozor-pozor/), pořad Kouzelné bylinky: Léčivá moc konopí odvysílaný dne 10. dubna 2016 (dostupný pod odkazem http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10744345634-kouzelne-bylinky/215562220450009-leciva-moc-konopi/) či pořady zpravodajské a publicistické, jak dokazuje např. pořad Archiv ČT24 ze dne 27. srpna 2016 na téma Marihuana (dostupný pod odkazem http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/216411058210017-marihuana).
Pro přehled o pořadech, které Česká televize věnovala tématu konopí, doporučuje Česká televize žadatelce využít služeb internetového archivu pod odkazem http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, kde je za pomoci pole vyhledávání (například zadáním hesla „konopí“) možné zobrazit a následně spustit veškeré relevantní pořady.


-------------------------------------------------------
Sněmovna Parlamentu 

Od: "Dana Chromcová" <Chromcova@psp.cz>
Datum: 5. 1. 2017 11:02
Předmět: Odpověď na dotaz ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane 

k obsahu Vašeho e-mailu, resp. žádosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., který se týkal léčby konopím Vám sdělujeme, že stanoviska jednotlivých poslanců k této problematice naleznete na veřejně přístupných sněmovních internetových stránkách Poslanecké sněmovny a to ve stenoprotokolech pořízených při projednávání předmětných sněmovních tisků  jako např. tisk 590, o léčivech, který byl projednáván v 6. volebním období  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=590.htm. 


Diskuzi lze rovněž vysledovat i na stránkách zdravotního výboru  http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3200 .

S pozdravem 

Dana Chromcová 
za Samostatné odd. styku s veřejností 
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu 

-------------------------------------------------------------
Nejvyšší soud ČR 

V Brně dne 4. 1. 2017

sp. zn. Zin 197/2016Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 197/2016, v níž se postupně, a to v osmi různých bodech (podotázkách), domáháte poskytnutí těchto konkrétních informací:

„S ohledem na odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi prosím ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte:


1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.

 
2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/20163. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)? 4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?

 
6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí? 


7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit? 8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz/a justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z roku 2011 na http://vlada-cr.blogspot.cz/Děkuji za váš čas a zájem a prosím o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu. V případě, že vaše rozhodnutí v zákonné lhůtě neobdržím nebo nebude obsahovat požadované informace, dávám tímto právo a zmocňuji nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. k podání stížnosti/odvolání nebo případně žaloby.“Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi sděluje, že ani v jednom případě nedošlo ze strany Nejvyššího soudu k odsouzení či kritice Vámi uváděných domnělých skutečností, popsaných podrobně výše v bodech 1 až 8 Vaší předmětné žádosti.Pro úplnost povinný subjekt dodává, že pod pojmem „odsouzení“, resp. „odsoudili jste“ přitom Vaši žádost interpretuje jako dotaz na veřejné vyjádření nesouhlasu povinného subjektu s konkrétním skutkem či tvrzením, nikoli jako dotaz k rozhodovací činnosti soudu.Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,

pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Senát na základě 

žádosti např. dne 


3.1.2017 č.j. 


16584/2016/S žádal v 


rozporu se zákonem 

doplňující informace  


Ministerstvo spravedlnosti

Datum: 7.1.2017 1:59
Předmět: MSP-1022/2016-OSV-OSV

Dobrý den,

                k Vaší žádosti ze dne 24. 12. 2016 uvádíme následující. Na všech osm Vašich dotazů ve znění, jak jsou formulovány, lze odpovědět, že Ministerstvo spravedlnosti ČR Vámi presumované jevy v minulosti nekritizovalo. Tímto sdělením Vám požadované informace poskytujeme. V takovém případě se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádné rozhodnutí nevydává.
                
S pozdravem

Mgr. Jaroslav Rozsypal
vedoucí oddělení styku s veřejností
(agenda svobodného přístupu k informacím)
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 415