K žádosti o informace ze dne 23.11.2016, která je před žalobní výzvou:

Odpověď cenzora opět zcela mimo mísu.S ohledem na letitou cenzuru a odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit brutální porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte a důkazy -informacemi dolože:1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.
2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle v různých krajích odlišně ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/20163. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)a policie přitom uvádí, že nemá žádnou informaci, jak jinak než pěstovat a zpracovávat konopí dle v §§ 28 a 31, odst. 1 tr.z. k ochraně života zdraví toto může být konáno?4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná květy v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlé žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek a tedy farmakologických a terapeutických účincích? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu tříleté platnosti politického zákona konopí jako léku zakazujícího výrobu konopných léčiv kvůli nezákonné monopolizací pěstování SUKLem bylo vydáno pouze cca 2,5 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) zákona o návykových látkách a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané při pěstování konopí mj. také kriminalizováni za údajnou výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí a současně ministerstvo zdravotnictví v roce 2009 zpřístupnilo možnost výroby jak syntetického THC (Dronabilu) tak konopných léčiv ale také bez oznámení Komisi a (trestní) správní předpisy jsou při neoznámení nevymahatelné. 7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě a veřejnoprávním medím také soudním znalcem), že policejními konfiskacemi konopí došlo k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento justiční kartel a korupci? 


Děkuji za váš čas a zájem a žádám o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu.

Cenzuře zmar k Mezinárodnímu dni pro lidská práva 10.12.2016


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6¨

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 23. listopadu 2016 
Předmět: Cenzura a žádost o informace adresovaná veřejnoprávní ČT a ČRo a kontrolní Radě ČT a Ombudsmanovi dle zákona č. 106/1999 Sb.
Komu: Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, info@rozhlas.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, podatelna@rrtv.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, Posta <posta@vlada.cz>, zurnal@upol.cz, media@konopijelek.cz


Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Datum: 5. prosince 2016 3:07

Předmět: Re: Cenzura a žádost o informace adresovaná veřejnoprávní ČT a ČRo a kontrolní Radě ČT a Ombudsmanovi dle zákona č. 106/1999 Sb.
Komu: Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, info@rozhlas.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, podatelna@rrtv.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, media@konopijelek.cz, Klub absolventu UP <absolvent@upol.cz>
Přeji hezký Advent a sděluji povinným, že příští pondělí po víkendovém Mezinárodním dnu pro lidská práva končí termín vydání níže uvedených informací k cenzuře veřejnoprávních medií za podpory kontrolních orgánů. 

Dodávám k desáté ústavní stížnosti vedené od 10,10.2|016 pod sp. zn. III.3354/16, že Ústavní soud dne 25.11.2016 vydal milé rozhodnutí ve věci žádosti cca 200 lidských bytostí žádajících veřejné (ústní) a naléhavé projednání stížnosti  sp. zn. III.3354/16 vedoucí oprávněně ke zrušení zákonů a vyhlášek a propuštění politických vězňů. 

Zajímavé je také rozhodnutí Úřadu vlády, že se zločinem nelze nic dělat ze dne 29.11.2016 v příloze 

Hezký den, Dušan Dvořák