Vystoupil jsem z Lékařské komory

Jsem pediatr, vystudoval jsem Fakultu dětského lékařství UK v roce 1980. Jsem tedy 35. rokem v praxi. Před dvěma lety jsem aktivně vystoupil z České lékařské komory pro již nesnesitelný rozpor s tzv. lege artis medicínou. Zdravotní systém v podstatě nefunguje, i když jsou do něj plynule pumpovány finanční náklady srovnatelné snad jen se zbrojením… Z tohoto pohledu vyjímám lékařskou péči urgentní, život zachraňující (32 let jsem při své práci sloužil u Lékařské služby první pomoci). V příkrém rozporu se stále novými a novými vědeckými poznatky a modernějšími vyšetřovacími metodami a nesmírně nákladnou technikou je reálný stav populace, a to zejména dětské, stále horší. …Pokud cokoliv posuzujete, hleďte především na VÝSLEDKY!

Jděte se podívat do nemocnic, do léčeben, do ordinací, do čekáren… Uvidíte uzdravené, šťastné, zářící lidské bytosti? Navzdory množství léků, které léta polykají, navzdory opakovaným kontrolám a vyšetřením. Všimli jste si, že čím více proočkovány, tím více jsou naše děti NEMOCNÉ!?
Co je smyslem očkování? A hlavně: Jaké jsou REÁLNÉ výsledky? Imunita dětí je v KATASTROFÁLNÍM stavu. To vám mohu jako bedlivý pozorovatel za 35 let praxe odpovědně říct. V systému čím dále tím zřetelněji chybí dva základní atributy potenciální úspěšnosti lékařského konání: INTELIGENCE a LIDSKOST. Jste šokováni? Nevěříte? Zkuste se, byť jen na chvilku zastavit. Prostě se dívejte, poslouchejte, co si lidé povídají, jak vypadají, jak se chovají a v jakém stavu jsou děti.

Podívejte se, v jakém psychickém, emočním, ale i mnohdy fyzickém stavu jsou lékaři a další zdravotníci. Podívejte se do talířů dětem ve školkách, školách a v nemocnicích. Strava je jedním z pilířů zdraví. To je tisíciletá moudrost. Jak to, že děti, a to i těžce nemocné, konzumují tavené sýry, děsivě toxické uzeniny, pijí kravské mléko a přeslazené odporné tekutiny? A to pod „dohledem“ pediatrických odborníků. Jistě víte o „placebo“ efektu. Jde o silný popud naší imunitě směrem k úzdravnému procesu. Existuje však i opačný fenomén. Ten je zdravotním systémem podporován a rutinně aplikován. Jde o tzv. „nocebo“ efekt. Z latiny – nocere – škodit. Ten spouští autodestrukci! O co jde? O vzbuzování strachu a negativních představ. Co vidíme v realitě zdravotnictví? Vzbuzování strachu. Prakticky denně slyším děsivé a neuvěřitelné věci od svých klientů. Jak nelidsky je s nimi zacházeno. Jak na ně zdravotníci řvou, nadávají jim, zesměšňují je a ponižují. Jak se chovají arogantně a povýšeně jim cokoliv odmítají vysvětlit. Nemají na ně čas!
Běžně slyším, rodiče říkat, že je paní doktorka na dětském středisku vystrašila. Hrozí to, hrozí tamto, vyhrožují i smrtí… A při tom většinou sami nechápou, co je ve hře, nechápou, že dítě většinou jen „odráží“ problémy rodičů, že pokud má dítě laskavé, milující rodiče, kteří milují i jeden druhého, že TO je nejlepší „očkování“ a TO proti nemocem. Plus zdravá strava, o které se, bohužel, nikdy neučili… "

MUDr. Tomáš Lebenhart
http://www.homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart

www.celostnimedicina.cz/autor.php?id=255%3Fd%3D72229

www.prozdravi.cz/svlekl-jsem-bily-plast-mudr-tomas-lebenhart.html?d=72229