Odborná literatura Konopí je lék.cz

Odborná literatura 


Léčba konopím – ukázky z odborných titulů

Díky spolupráci s nakladatelstvím Grada a Cad Pres vám nabízíme ukázky z odborných titulů, které se zabývají léčbou konopím.
Nejprve uvádíme nejaktuálnější výzkumné závěry z unikátní knihy Konopí a konopné drogy vydané nakladatelstvím Grada v roce 2008 - kapitolu o léčbě konopím zpracovanou předními českými vědci Tomášem Zábranským z Karlovy univerzity a Lumírem O. Hanušem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Kapitola o léčbě konopím je doplněna o kapitolu zaměřenou na hospodářské využití konopí, kterou zpracovala Hana Gabrielová a Michal Ruman ze sdružení Konopa. Na závěr je uveden velmi podrobný seznam odborné literatury. Celou knihu si můžete objednat a koupit zde

Marihuana – zakázaná medicína je název další unikátní knihy. Napsal ji v devadesátých letech profesor medicíny na Harvardu Lester Grinspoon a lektor práv na Harvardu James Bakalar. Kniha obsahuje mj. řadu kasuistik léčby konopím.
Celou knihu si mužete objednat u CAD PRES

Konopí jako lék

1955 - ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS - TOM. VI. MONOGRAFIE TÝMU PROF. JANA KABELÍKA O STUDIU ÚČINKŮ KONOPÍ "Konopí jako lék"

Léčba konopím

Nejlepší odborné tituly napsané lékaři, přírodovědci a jinými odborníky (v češtině):
 • Kabelík, J.: Konopí jako lék, Univerzita Palackého.Unikátní monografie týmu prof. Jana Kabelíka o studiu účinku konopí. Dnes i díky této české výzkumné práci hovoříme o konopí jako o penicilinu pro 21. století, rok vydání 1955!
 • Grinspoon, L., Bakalar, J.: Marihuana - zakázaná medicína, Cad Press. Klíčová kniha harvardského profesora medicíny Lestera Grinspoona a lektora práv na Harvardu Jamese Bakalara obsahuje mj. řadu kazuistik léčby konopím. Lester Grinspoon v úvodu knihy brilantně ilustruje, jak je zákaz konopí vystavěn jen a jen na lži.
 • Rätsch, Ch.: Konopí - léčebný prostředek v dějinách lidstva, Datel
 • Rätsch, Ch.: Konopí jako lék, Volvox Globator
 • Miovský, M. a kolektiv, Konopí a konopné drogy, Grada
 • Conrad, Ch.: Konopí pro zdraví, Pragma
 • Benhaim, P.: Konopí - zdraví na dosah - holistická kuchařka, Klokan
 • Zimmerová, L., Morgan J. P.: Marihuana - mýty a fakta, Volvox Globator 
 • Herer, J.: Spiknutí proti konopí – císař nemá šaty, Canabis sativa
 • Dr. med. Grotenhermen F.: Konopí jako lék
 • Conrad Ch.: Konopí pro zdraví

Odstrašující případ neodborné literatury
Ústav Farmakologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové OBECNÁ FARMAKOLOGIE
jako základ studia farmakologie experimentální a klinické
© Jiřina Martínková, Jaroslav Chládek, Stanislav Mičuda, Jolana Cermanová, Jiří Grim, Recenze: Prof. MUDr. Vojtěch Grossmann, první vydání 2001, ISBN 80-902883-4-0
Tato kniha byla vydána za podpory firem
JANSSEN-CILAG PLIVA-LACHEMA

Rizika konopí (marihuany) jako drogy 

Rizikovost podle klasifikace obvyklých návykových látek.
Stupeň 1 znamená nejvíce, stupeň 6 nejméně.
Pojmy: odnětí = lidově absťák, nutkavost = nezvladatelná touha užít drogu, tolerance = potřeba zvyšovat dávky, dependece = potenciál závislosti, intoxikace = otrava.

Látka Odnětí Nutkavost Tolerance Dependece Intoxikace
nikotin 3 4 2 1 5
heroin 2 2 1 2 2
kokain 4 1 4 3 3
alkohol 1 3 3 4 1
kofein 5 6 5 5 6
marihuana 6 5 6 6 4
Prof. dr. Jack E. Henningfield, NIDA, John Hopkins Medical School, Baltimore 1994
Podrobnější seriózní informace o jednotlivých drogách najdete zde