Střípky pohledávek výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)

Výzkumnická farma Cannabis sativa L, var. Friedrich Nietzsche, Cannabis Hemp Street No. 6, CZ 798 55  Ospelov.eu  (2010), manželé Dvořákovi,. foto: Ondřej Lumír HanušOde dne zveřejnění mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) na Velký pátek dne 21.března 2008 na území Velká Morava měli manželé Dvořákovi z Olomouce právní zastoupení u celkem 7 českých advokátních kanceláří.

Výzkum byl v předvečer 21.března 2008 signován 77 občany

Výzkum byl zveřejněn zakladatelem a vedoucím výzkumu Dušanem Dvořákem po provedení právní analýzy Ústavy ČR dne 8.3.2008 pod supervizí JUDr. Ludvíka Antonů, MC a JUDr. Kláry Samkové, Ph.D, viz nominace Ludvíka Antonů na Cenu města Olomouce za rok 2012

Po analýze judikátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008 byla po zveřejnění satby a vzrůstu 77 rostlin Cannabis sativa L., var. Friedrich Nietzsche ministru vnitra ustanovena a dne 7.srpna 2008 registrována u ČR odborná společnost Konopí je lék (viz registrace stanov MV ČR pro Konopí je lék,o.s. na webu Spolku přátel Ospělova) 

Judikát NS byl zveřejněn na Aktuálně.cz 3.března 2008. Maria Brodská plně osvobozena Nejvyšším soudem ČR v podobě judikátu byla opětovně policií v roce 2010 za pěstování a zpracování Cannabis sativa L. k léčbě obviněna a po osvobozujím rozsudku prvoinstančního okresního soudu v odvolání ke krajskému soudu státním zastupitelstvím opětovně žalována v roce 2012, sebevražda v dubnu 2012 Právní analýza ústavy a judikátu nejvyššího soudu byla na podzim 2008 publikována (z webu NS stažena v roce 2010), stanovisko Univerzity Palackého k judikátu z roku 2008 najdete zde.