Otevřený dopisOtevřený dopis ke schůzi vlády České republiky

konané ve středu 26. června 2013 od 9:00 hodin

(v kopii médiím)Vážení politici, členové vlády, poslanci a poslankyně, vážená média a občané České republiky,


oslovujeme vás tímto otevřeným dopisem v souvislosti s dnešním plánovaným projednáváním legislativního návrhu MUDr. Davida Ratha (viz Příloha), který by mohl umožnit samopěstování léčebného konopí.

Omlouváme se za doručení dopisu na poslední chvíli, ale teprve v sobotu bylo online zveřejněno předběžné stanovisko vlády (viz odkaz č. 1), jež nás přimělo reagovat a upozornit tak na případné zastaralé a nepravdivé informace a argumenty, kterými se bohužel dlouhodobě řídí protidrogová a protikonopná politika nejen v České republice.

Podle tohoto stanoviska vlády byširší dekriminalizace marihuany pro osobní léčbu mohla vést ke zvýšení dostupnosti drogy a nekontrolovatelnému nárůstu jejího užívání hlavně mezi mládeží“. Tento desítky let omílaný argument nebyl v žádné zemi nikdy vědecky ani statisticky doložen. Naopak existují studie z posledních let, které dokazují pravý opak (viz odkazy č. 2). Z poslední zprávy UNICEF vyplývá, že v zemích jako Kanada, USA, Francie, Španělsko a Česká republika zkusilo konopí kolem 20 % mladistvých, zatímco v Portugalsku, kde vláda před více než deseti lety dekriminalizovala všechny drogy, je to kolem 10 %. Navíc dalšími pozitivními důsledky dekriminalizace jsou například pokles kriminality, méně úmrtí na předávkování a výrazné zpomalení šíření viru HIV. Dnes je již zcela zjevné a mnohokrát prokázané, že prohibiční politika je nefunkční a velmi nákladná (viz odkazy č. 3). Odborníci ve vyspělých zemích v této problematice směřují od represe k prevenci a považují (nejen mladistvé) závislé na drogách za nemocné osoby, které potřebují odbornou pomoc, spíše než za zločince, jež je třeba potrestat. Bylo by smutné, kdybychom směřovali opačným směrem, jak naznačují snahy z poslední doby (snížení trestní hranice za držení „malého množství“ různých látek).

Kabinet by snad také chtěl tento legislativní návrh odmítnout s poukázáním na rozpor s mezinárodními úmluvami“. V první řadě je zde nutné upozornit, že konvence OSN z roku 1961, na které je zde odkazováno, léčebné využití a výzkum konopí ve skutečnosti nezakazují (viz odkaz č. 4). Odhlédneme-li od faktu, že v době vzniku těchto úmluv se o léčebných účincích a neškodnosti konopí oficiálně téměř nic nevědělo, je důležité vnímat dnešní prohibiční drogovou politiku v kontextu vývoje posledních let, kdy došlo k eskalaci drogového násilí v Mexiku a kdy stoupá odpor většiny lídrů zemí Latinské Ameriky, které nejvíce trpí „válkou proti drogám“ vedenou především Spojenými státy – největším konzumentem drog.

Přitom v samotných Spojených státech schválily Colorado a Washington v loňských referendech úplnou legalizaci rekreačního užívání konopí, léčebné programy fungují celkem již téměř ve 20 státech z 52, k dnešnímu dni zde žije více než 1 000 000 registrovaných konopných pacientů a společnost se masově přiklání na stranu celonárodní dekriminalizace.

Od 1.1.2014 si bude moci každý občan Colorada nad 21 let vypěstovat na svém pozemku 6 rostlin k rekreačnímu užívání a také bude mít možnost pořídit si ve specializovaných obchodech na jeden nákup až 28 gramů sušeného konopí.

Věříme, že česká vláda ani ostatní politici se již nebudou odvolávat na nutnost dodržování přes půl století staré úmluvy, kterou odmítá respektovat stále více zemí.

Dalším argumentem vlády by měla být možná korupce lékařů pacienty, kteří budou o doporučení léčby marihuanou usilovat“. Korupce lékařů je opravdu velký problém. Ovšem jistě ne ze strany pacientů! Jde o masivní korupci a lobby ze strany farmaceutických firem, která již dlouho ovlivňuje celkové dění kolem prohibice konopí. V případě léčebného konopí by měl každý lékař rozhodovat na základě předem daného seznamu nemocí a zdravotních problémů, na něž je vhodné konopí doporučit. Existují stovky studií z celého světa (viz odkaz č. 5) dokazujících, že konopí pomáhá a léčí, a navíc je na rozdíl od mnoha oficiálních chemických přípravků lékem zcela netoxickým a není možné se jím předávkovat.

V souvislosti s potenciální korupcí bychom však spíše chtěli upozornit na situaci kolem zákona o léčebném konopí v České republice, který byl schválen v dubnu letošního roku: do dnešního dne není konopí dostupné ani jednomu pacientovi! Jedním z hlavních důvodů je nekonání pracovníků Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu, kteří popírají názory odborníků, podložené závěry vědeckých studií a odmítají možnost proplácení léčby konopím z veřejného zdravotního pojištění. K dovršení všeho navrhují dovážet drahé konopí z Nizozemska, přestože na stole od začátku procesu vzniku zákona leží zhruba sedmkrát levnější nabídka izraelských producentů.

Legislativní návrh umožňující samopěstování je velmi elegantním řešením, v podobném smyslu se ostatně vyjádřil i legislativní náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek, když v médiích připustil, že pokud je současný zákon nefunkční, je samopěstování jednou z možných cest (viz odkaz č. 6).

Doufáme, že z předložených argumentů a důkazů je zřejmé, že další odklad legislativních změn a perzekuce nemocných, kterým konopí přináší úlevu, nemá smysl. Stejně jako nemá smysl vydávat veřejné peníze na komplikovaný a předražený systém přísné kontroly této léčivé rostliny, která je prokazatelně mnohem méně škodlivá a návyková než alkohol a tabák (viz odkazy č. 7).

Lékaři, vědečtí pracovníci a osobnosti z oblasti podnikání i kultury po celém světě bojují za změnu nefunkčních protidrogových zákonů. Věříme, že političtí představitelé České republiky nyní prokáží prozíravost a skutečný zájem o zdraví občanů.

Děkujeme.

Dne 26. června 2013


Za mnoho dalších zastánců tohoto názoru zde podepsáni:

MUDr. Jana Budařová, konopná doktorka

MUDr. Iva Pousková, lékařka psychiatrie

MUDr. Daniel Bárta, praktický lékař

………

Mgr. Lukáš Hurt, překladatel a novinář

Mgr. Robert Hýsek, překladatel a editor

………

Jan Budař, herec a hudebník

Marta Kubišová a Kateřina Moravcová, zpěvačka a její dcera

Táňa Fišerová, herečka 


Pozn.: Relativně krátký seznam signatářů je dán rychlým termínem vyhotovení tohoto dopisu.

Rádi bychom upozornili, že petice za léčebné konopí (www.lecebnekonopi.cz) má v tuto chvíli celkem přes 54 000 podpisů a mnoho odborníků a osobností politického i kulturního života v minulosti otevřeně podpořilo nejen léčebné využití konopí, ale i jeho plnou dekriminalizaci.PŘÍLOHA:  Legislativní návrh poslance MUDr. Davida Ratha

ODKAZY:

Odkaz č. 1: Předběžné stanovisko vlády – článek z internetového serveru ze dne 22.6.2013: http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Vlada-zrejme-nevyhovi-Rathovi-Nepolevi-u-marihuany-276570Odkazy č. 2: Legalizace léčebného konopí nevede k nárůstu užívání konopí u mladistvých:

Odkazy č. 3: Nefunkčnost prohibice:


Milton Friedman o legalizaci drog: http://www.youtube.com/watch?v=nLsCC0LZxkY

Rozhovor s harvardským ekonomem Jeffreym Mironem pro deník Spiegel o pozitivech dekriminalizace a legalizace: http://www.spiegel.de/international/world/harvard-economist-jeffrey-miron-on-why-drugs-should-be-legalized-a-886289.html

Odkaz č. 4: Studie institutu Beckley Foundation z roku 2012 o možných reformách úmluv OSN o omamných látkách a také o mylném výkladu těchto mezinárodních úmluv (viz strany 114–116):


Odkaz č. 5: Rozsáhlý přehled studií na stránkách Americké aliance pro léčebné konopí: http://www.letfreedomgrow.com/cmu/


Odkaz č. 6: Rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Martinem Plíškem:


Odkazy č. 7: Škodlivost tabáku a alkoholu v porovnání s účinky konopí:

Studie pod vedením britského profesora Davida Nutta: http://jop.sagepub.com/content/early/2011/09/03/0269881111414751

Studie z Kanady potvrzující, že alkohol a tabák jsou pro mládež mnohem větším rizikem než konopí: http://www.heretohelp.bc.ca/visions/cannabis-vol5/cannabis-tobacco-and-alcohol-use-in-canada

Americká studie o tom, jak alkohol ničí mozkové buňky, zatímco kanabinoidy je chrání: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892036209001457

Alkohol vede k agresivnímu chování a násilí, kdežto konopí má přesně opačné účinky: http://www.ukcia.org/research/AgressiveBehavior.pdf