Evropská komiseEvropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, Rue de Spa 3 / Spastraat 3, 1049 Bruxelles / Brusel, SPA3 04/111
Datum: 19. prosince 2012
Předmět: CHAP (2012) 00282
Komu: Aurelio.Cecilio@ec.europa.eu, Ondrej.PRAVDA@ec.europa.eu, EMPL-CHAP@ec.europa.eu, comm-rep-cz@ec.europa.eu,

Vážený pane komisaři
V příloze Vám zasílám konkrétní důkaz o porušení zákona ve věci pětileté udržitelnosti projektů financovaných z ESF (vzniklá nová pracovní místa)
Jde o dnes přijatou odpověď Magistrátu hlavního města Prahy, který v bodu 1 písmeno c) potvrdil, že z projektu z fondů ESF bylo v Ateliéru ALF vybudováno 9 pracovních míst, ale ČR svými odpovědnými úředníky a zejména pak ředitelem pražského úřadu práce vědomě nezajistili pětiletou udržitelnost (nejen) této ojedinělé školy pro dospělé. V příloze Vám rovněž zasílám žádost s otázkami, které se váží na uvedenou odpověď MHMP. Podotýkám, že MHMP vybudování Ateliéru ALF nejen administroval, ale též spolufinancoval. 
--
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu.
Mgr. Dušan Dvořák