WEB Konopí je lék.cz

 WEB Konopí je lék.cz 

 Titulka 19. leden - 10. říjen 2012

 

Milí rodiče, vážení investoři, mecenáši, lékaři

Chceme vám nabídnout při vaší spolupráci na zajištění investice do vybudování akreditovaného vědeckovýzkumného pracoviště Konopná apatyka královny koloběžky první v Olomouci, městě světové vědy léčivých kanabinoidů, nejen okamžitou odbornou spolupráci a podporu pro několik set vážně nemocných dětí a mládeže ...

zobraz/skryj

, a to nejen z hlediska paliativní léčby pro děti nevyléčitelně nemocné a umírající, ale i léčby kauzální a urgentní medicíny (popáleniny, těžké úrazy hlavy a mozku, úrazy spojené s těžkými záněty a infekcemi ap). Léčivé kanabinoidy obsažené v konopí společně s terpeny a dalšími látkami v konopí působí velmi pozitivně a především šetrně na více než 250 onemocnění.
Předpokládaná investice do pracoviště vratná do 3 -7 let je v hodnotě cca 12 – 33 mil. Kč.
Zkorumpovaní poslanci parlamentu navrhli v roce 2012 po 4 letech marných žádostí tisíců spoluobčanů o zastavení zločinů proti zákaz léčby kanabinoidy u dětí a mládeže, což je neplatný právní úkon a především neskonalá sprostota a zločin.
Dosud prokázané účinné látky jsou uvedeny v lékopise už od roku 2009, 2010 a 2011.
Nezbývá, než abychom léčivo a nejen pro děti zcela legálně vyrobili a dali k dispozici všem občanům, kteří chtějí realizovat vědeckovýzkumný projekt „Konopí je lék“ s těmito zásadními podmínkami spolupráce:
a) spolupráce rodičů a dítěte s lékaři a dalšími odbornými pracovníky a vydání kasuistických zpráv osob začleněných do výzkumu,
b) zákaz patentování receptur Konopné apatyky královny koloběžky první a výsledků mezinárodního výzkumu Konopí je lék,
c) právní podpora nemocných, odborných pracovníků a registrovaných pěstitelů léčivého konopí a pěstitelů konopí pro osobní potřebu a potřebu rodiny, protože mezi vážně a chronicky nemocnými lidmi a zejména seniory na vesnicích jsou ti nejlepší a nejpoctivější pěstitelé léčivky konopí a že je léčivé konopí marihuana může říci jenom zkorumpovaný politik, hloupý novinář nebo dealer farmaceutické společnosti či jiné mafie, která propagandisticky označuje mák za heroin a koku za kokain.
Z investice do pracoviště v Olomouci (bezbariérovost a zaměstnávání zdravotně postižených podmínkou) bude alespoň 1/3 určena na právní ochranu a pojištění pěstitelů léčivého konopí v roce 2012 a analýzy kanabinoidů v Ústavu soudního lékařství FN Olomouc, aby mohlo být zpětně z kasuistik ověřitelné složení a dávkování léčivého konopí a jeho produktů u jednotlivých onemocnění. Pokud od registrovaných pěstitelů Asociace pěstitelů léčivého konopí vykoupíme léčivé konopí v cenách od 500– 3000 Kč za kilogram, což je reálné, bude léčba kanabinoidy dostupná i pro nejchudší spoluobčany, kde by měla vždy první česká veřejně prospěšná akciová společnost Konopí je lék zajistit léčivo prostřednictvím asociace a nadace zcela zdarma.
Investice je legální a legitimní a v souladu se zákony a již v roce 2012 pomůžeme tisícům dětí EU se zločineckými a protiústavními (neplatnými) zákony proti občanům, studentům univerzit a vědě, občanům na vesnicích a celému národnímu hospodářství.
Máme ty nejlepší právní expertízy, zkušenosti se standardy kvality, doložitelné příklady dobré praxe a osobní zájem udělat z cannabisterapie a fytoterapie zcela regulérní univerzitní obor.
K výročí narození Jana Amose Komenského 28. března 2012
Mgr. Dušan Dvořák, odborný garant zakladatel výzkumu, www.konopijelek.cz

Připravujeme pravidla pro

 • Advokátní kancelář Diag Human Cannabis
 • První českou veřejně prospěšnou akciovou společnost Konopí je lék
 • Asociaci pěstitelů léčivého konopí
 • Konopnou burzu konopné apatyky královny koloběžky první
 • Výzkumný program Konopí je lék Medical Cannabis Social Club
 • Studium cannabisterapie Open Royal Academy
 • Olomouckou nadaci filantropů a mecenášů

Víte, že

 • Víte, že Česká a Slovenská republika mají neplatné zákony o návykových látkách a tedy i trestní zákoník ve věcech drog?
 • Víte, že díky kriminalizaci, zabíjení a mrzačení, strašení a stresování, hanění a okrádání spoluobčanů hrozí České republice Slovenská republice za pár let arbitrážní řížení ve kterém prohraje miliardy?
 • Víte, že dle rozsudku NS ČR je pěstování a zpracování léčivého konopí legální, pokud neprodáváte marihuanu nebo ji nepodávate mladistvým a nešíříte toxikomanii, a to bez povolení úřadů?
 • Víte, že vám ústava, úmluvy a zákony garantují pěstování a zpracování léčivého konopí na ploše do 100 m2 na občana - víte, že máte absolutně garantováno právo na důstojnost, právo na léčbu dle vlastní volby, právo na vědecký výzkum, právo na ochranu menšiny před medii zblblou většinou a zkorumpovanými poslanci, víte, že máte ústavou garantované právo na občanský odpor?
 • Víte, že vám zákony garantují prodej léčivého konopí pro vědecký výkum (k účelům pokusnickým)?
 • Navrhujeme prodejní cenu květu za 7 - 33 Kč dle obsahu a poměru kanabinoidů CBD a THC.
 • Navrhujeme výupní cenu květu za 500 - 3000 Kč za kilogram k tomu odevzdání listí, okvětí, celého stonku a kořene rostliny od registrovaných pěstitelů asociace.
 • Víte, za kolik se dnes prodává květ samičí rostliny konopí s obsahem především kanabinoidu THC jako tzv. marihuana? Za 200 - 250 Kč! 100 tisíc korun za kilogram květu, což řada nemocných běžně spotřebuje a to nehovoříme o nákladech na zpracování a dalších nákladech, takže farmamafie pak prodává gram účinného léčiva za 8 tisíc Kč. Každá trochu znalá babička umí na zahrádce vypěstovat lepší a léčivější léčivo než farmamafie.
 • Dealery a mafie nechejme černému trhu, srazíme ceny pro nemocné, takovou konopnou mast, jakou nabídneme lázeňským domům postaví daného partnera finančně na nohy a přivede zahraniční klientelu..