Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci

Od: Dvorakovi <rodinadvorakovych@gmail.com>
Datum: 14. srpna 2012 11:35
Předmět: Sp. zn. VZZ 31/2012
Komu: podatelna@vsz.olc.justice.cz

Dobrý den

V příloze posíláme text k přezkumnému řízení sp. zn. VZZ 31/2012 hanlivého a nepravdivého odvolání OSZ Prostějov, které advokát ex offo JUDr. Zavadil, ani obžalovaný Dušan Dvořák nikdy v době odvolací procesu neviděli, přesto soud u KS Brno proběhl a odsoudil Dušana Dvořáka
 
S pozdravem

Dušan a Radomíra Dvořákovi, narozeni 12.ledna 1962 a 18.května 1963, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc 


Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, Odbor přezkumných řízení, 17. listopadu 909/44, 779 00  Olomouc, podatelna@vsz.olc.justice.cz

Věc: dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. k závěrům ke sp. zn. VZZ 31/2012

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci šetří/-lo na podnět ministerstva spravedlnosti v rámci přezkumného řízení pod spisovou zn. VZZ 31/2012 žádost k obnově trestního procesu s Dušanem a Radomírou Dvořákovými.
Zašlete nám prosím kopii dokumentu, kterým VSZ Olomouc šetření uzavřelo a zaslalo na MSp ČR k rozhodnutí pana ministra, který pak podá nebo nepodá návrh na porušení zákona v dané trestní kauze Nejvyššímu soudu ČR.
Pokud ještě šetření není u VSZ Olomouc uzavřeno, toto nám prosím sdělte a následně po vyhotovení nám kopii dokumentu pro MSp ČR zašlete.
Souhrnně sdělujeme, že byl – jak jsme vám zaslali důkazy a je patrno ze spisu - porušen zákon v těchto bodech.
1.     Advokát ani obžalovaný neznali text odvolání obžaloby v rámci odvolacího řízení u KS Brno a toto proběhlo a Dušan Dvořák byl odsouzen
2.     Soud odsoudil Dušana Dvořáka na základě neveřejné policejní metodiky k měření THCv konopí, která byla v hrubém rozporu s trestním zákoníkem, který jasně určoval, že THC nesmí překročit 0,3 %THC z celého objemu rostliny, policie však měřila THC jen z vrcholíku. Občan však může být odsouzen jen na základě zákona, ne metodiky.
3.     Nebyla naplněna společenská nebezpečnost skutku Dušana Dvořáka a ani využito přípustného rizika dle nového trestního zákoníku a naopak jednáním OČTŘ Prostějov byli zabiti a zmrzačeni konkrétní nevinní lidé a způsobeny enormní škody na rozpočtu.
4.     Radomíře Dvořákové nebyl vydán alespoň žádaný rozdíl mezi množstvím zabaveného konopí (cca 310 kg) a k propadnutí státu určeného konopí (25 kg).
5.     Soudy odmítly položit prostřednictvím Nejvyššího soudu předběžnou otázku Soudnímu dvoru k notifikaci zákona o návykových látkách dle povinnosti vyplývající ze směrnice 98/34 ES, aby tak bylo doloženo, že daný zákon je neúčinný – neplatný a ČR hrozí mnohamiliardové škody na státním rozpočtu, jak Dušan Dvořák po dva roky informuje všechny poslance a vládu a žádá je zákon notifikovat, jak potvrdil i Parlamentní institut.

S pozdravem a díkem za Váš čas a zájem, který jste naší žádosti věnovali

Dne 6.srpna 2012

Dušan a Radomíra Dvořákovi, narozeni 12.ledna 1962 a 18.května 1963, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Na vědomí: AK Dominika Kovaříková, Olomouc