Ministr zdravotnictví - stížnost


Ministr zdravotnictví Leoš Heger, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

 Věc: Stížnost proti správnímu úkonu MZ ČR pod č.j MZDR 27916/2012-2/OPL zde dne 16.8.2012 a další stížnost na nezaslaní rozhodnutí – viz závěr odůvodnění 

Odůvodnění: Dne 25. července 2012 jsme podali na MZ ČR uvedenou žádost:  http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/zadost-o-povoleni-pestovani-cannabis-s.html
Dne 16. srpna 2012 MZ ČR v rozporu se směrnicí 98/34 ES rozhodlo MZ ČR pod č.j. MZDR 27916/2012-2/OPL nevydat nám formuláře (technické předpisy) k pěstování léčivých odrůd Cannabis sativa odrůd Friedrich Nietzsche, a to ani na ploše do, ani na ploše nad 100m2 pěstitelské plochy na subjekt realizující osev a působí tak občanům, kteří jsou členy vědeckovýzkumného programu „Konopí je lék“ a členy či korespondenty Open Royal Academy nemalé ohrožení na jejich nezadatelných mezinárodně garantovaných právech, cti, důstojnosti atd a zamezuje realizovat vědecký výzkum a jeho produkty obchodovat, jak garantuje § 5, ods.5. zákona o návykových látkách.  Jak jsme MZ ČR opakovaně sdělili a panu ministrovi Leoši Hegerovi 26. července 2012 osobně podrobně vysvětlili zástupci Open Royal Academy, dne 12. července 2012 vydal evropský Soudní dvůr rozsudek ve věci C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), ve kterém zrušil monopol registrovaných odrůd a rozhodl o povolení občanům EU sázet a pěstovat i neregistrované a původní odrůdy. Pěstovat neregistrované odrůdy ostatně povoloval zákon o NL novelizací po vstupu do EU již od května 2004, ale pouze na ploše do 100 m/2 na občana a bez nutnosti hlášení úřadům, leč policie toto mezinárodními úmluvami a zákony garantované právo nectí a měří kvantitativní obsah THC v registrovaných i neregistrovaných odrůdách Cannabis sativa i po 10 dnu po odkvětu, jak určují jako nejzazší den měření THC evropské směrnice a věstník EU. 8 let tak Policie ČR se souhlasem MZ ČR zcela vědomě chrání drogové a farmaceutické mafie a porušuje zákony a zneuctívá občany. Jak uvádí právní analýza Parlamentního institutu z března 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/, je daný zákon neúčinný – neplatný, pokud nebyl notifikován dle směrnice 98/34 ES a zákon o návykových látkách dodnes notifikován nebyl. Jak jsme již uvedli, rozsudek Soudního dvora citovaný v právní analýze Parlamentního institutu můžeme ještě rozšířit o rozsudek ve věci C-390/99 Canal Satélite Digital, v posledních letech měl Soudní dvůr příležitost směrnici 98/34 ES aplikovat v trestních věcech, jako je např. věc C‑267/03 Lindberg nebo ve věci C-20/05 Schwibbert. Proti rozhodnutí MZ ČR nevydat nám požadované formuláře podáváme v řádném termínu stížnost.
Sdělujeme, že rádi rovněž obdržíme odpověď MZ ČR na dotaz  dle 106/1999 Sb. od Štěpána Dvořáka zaevidovaný pracovnicí Petrou Šoltysovou z  elektronické podatelny MZ ČR dne 7.8.2012, identifikátor dokumentu: MZDRX00HO09Q. Rovněž tak rádi obdržíme rozhodnutí odeslané v červnu 2012 právním oddělením MZ ČR s výrokem rozkladové komise ministra MZ ČR k rozkladu žádosti Dušana Dvořáka ze dne 13. června 2011, viz http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/rozklad-k-usneseni-mz-cr-ve-veci.html Toto rozhodnutí bylo podle vedoucího právního odboru MZ ČR adresováno na špatnou adresu Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, nikoliv na adresu trvalého bydliště žadatele Dušana Dvořáka, která byla v žádosti a opakovaných stížnostech na nevydání rozhodnutí rozkladové komise řádně uvedena. 

Dne 21. srpna 2012
S pozdravem
Dušan a Radomíra Dvořákovi, nar. 12.1.1962 a 18.5.1963, Tylova 2, 779 00 Olomouc